วิธีเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน

“เงิน” ตัวแปลสำคัญของการดำเนินชีวิต “เงินไม่ใช่ทุกอย่ าง..แต่ทุกอย่ างต้องใช้เงิน”

เงิน..ตัวแปลสำคัญของการดำเนินชีวิต

“เงินไม่ใช่ทุกอย่ าง..แต่ทุกอย่ างต้องใช้เงิน”

1 : ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ ชี วิ ต ควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเงิน ถ้าคุณพย าย าม

ที่จะประหยัดเงิน แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางรวย!

2 : รายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้นมีราคาแพงมากกก ทั้งค่าคลอด ค่านม ค่าผ้าอ้อม

ค่ า เ สื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุย

กั บ ส า มีของคุณถึงการวางแผนการเงินทางการเงินระยะย าว เพื่อช่วย

ส ร้ า งรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความ

มั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน

3 : ซื้อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เ สื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าราคาถูก

ดั ง นั้ น จึ ง ถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเงินซื้อในสิ่งที่ทนและมี

คุณภาพที่ดีดีกว่าซื้อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้อเปลี่ยนใหม่หลายๆ รอบ

4 : เริ่มประหยัดเงินสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอกคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กลาย

เป็นคนตกอับตอนแก่.ก็เริ่มเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้เช่น เก็บวันละ 20 บาท

ห รื อ เก็บแบงก์ 50 บาท เ ปิ ด บัญชีฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดีสำหรับการ

วางแผนการเงินที่ดีในอนาคต ถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเงินไว้ใช้ชิล ๆและ

มีเงินพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ด้วย

5 : หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไร ที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น

ของหนี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็น

หนี้ท่วมหัวเลย

6 : อย่ ายืมเพื่อชำระหนี้เก่า

หลายคนมักจะยืมเงินบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระหนี้เก่าหรือชำระหนี้

ใ ห้ กับบุคคลโดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นนี่เป็นวงจรที่อันเลวนั้นจะเป็น

การดีกว่ามากที่คุณจะไม่สร้างหนี้สินเลย และประหยัดเงินเพื่อชำระคืน

เงินกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

7 : ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณ ได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้า

ใ น อ า ชี พ และ ก า รขอโปรโมชั่น ก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุง

ส ถ า น การณ์ทางการเงินของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะอายที่จะขอ

เลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลั วความรับผิดชอบ

ที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น

8 : นำเงินเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ชี วิ ต ไม่อาจค าดก ารณ์ได้ และอาจต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมากแต่มันจะ

มาจากไหนได้ล่ะ? ถ้าคุณประหยัดเงินทุกเดือนและใส่ไว้ในบัญชีออมทรัพย์

คุณจะไม่ต้องตกใจในสถานก ารณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัวเ พ ร า ะคุณ

ได้วางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

9 : เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความอย าก ได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ

และราคาไม่แพง แต่หลายครั้งที่เรามองข้ามบางอย่ างไปเ พ ร า ะว่าการ

ซื้อบ้าน

ห า กพิจารณาลงไปลึกๆ จะพบว่าเงินดาวน์และเ งิ นผ่ อ นบ้านนั้นเป็นเงินก้อน

สำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอกเงยได้อย่ างมหาศาลแต่กลับต้องเอามา

จ่ายค่าผ่ อ นบ้ า นที่เต็มไปด้วย ด อ ก เ บี้ ย ที่แพง

ซึ่ ง เ มื่ อ เ ราคำนวณดี ๆ จะพบว่า.. ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินต้นแล้ว

ซื้อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว ส่วนการเช่าบ้านดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเงิน

ที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้

เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุง

รั ก ษ า ต่ำ และสามารถเลือกให้ใกล้ที่ทำงานได้ (ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์

และเดินทางไปได้อีก)

10 : อย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำรวยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็น

ต้ อ ง มีสติและศึกษาข้อมูลทางการเงินอย่างแม่นยำการทำตามอารมณ์และ

ก า ร ล ง ทุ น ในโครงการที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

ดั ง นั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมิ น

โครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …