สอนเขาให้รู้จัก 7 วิธีนี้ ลูกไม่ฟัง เอาแต่ใจ อย่ าเพิ่งดุลูกแต่ให้สอนเขา

ลูกไม่ฟัง เอาแต่ใจ อย่ าเพิ่งดุลูก แต่ให้สอนเขา ด้วย 7 วิธีนี้

เวลาที่ลูกของเรานั้นทำผิดสิ่งที่พวกเขากลัว ก็คือการถูกพ่อแม่ตำห นิหรือต่อว่าอย่ าง รุ น แ ร งและกลัว

ถูกพ่อแม่ ลง โ ท ษ ด้วย สิ่งเหล่านี้เองที่จะยิ่งทำให้ลูกๆ ต่อต้านเรามากขึ้นดังนั้น พ่อแม่ในยุคสมัยใหม่

ควรรู้จักวิธีสอนลูกด้วยเหตุและผล มากกว่าการใช้อารมณ์แก้ปัญหามิเช่นนั้นแล้ว ลูกของเราก็จะกลาย

เป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ไม่ฟังเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันและ 7 คำถามเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังเรามาก

ยิ่งขึ้น มีอะไรบ้างนั้น มาดูเลย

1 : เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแม้ว่าเขานั้นจะ

ทำผิดจริง ๆบางทีเขาอาจจะยินดี ที่จะยอมรับความผิดของเขาเองก็ได้ที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก แต่ควร

ทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

2 : หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนูดี

เราสามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขารู้สึก

ถึงการร่วมแ ก้ไขปัญหาไปพร้อมกับเรา และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขา ด้วยเช่นกัน

3 : หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปาก ให้พ่อแม่ ช่วยเหลืออะไรเขาสักอย่ างแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็ต้องคอยสนับสนุนและ

ช่วยเหลือลูกอย่ างเต็มที่ด้วยเช่นกันเ พ ร า ะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของ

ลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนั่นเอง

4 : ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นยังไง

เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่จะตามมานั้นหรือผลที่จะตามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมา

แล้วจะเป็นแบบไหน จะได้รับผลแบบไหนและเขาจะยอมรับผลที่ตามมาได้ไหม การทำเช่นนี้นั้นจะส่ง

ผลให้ลูกนั้นเชื่อใจเราและเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเรา

5 : หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำยังไงกันดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ตามมา จนครบหมดแล้วลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออกมา

จนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้ก็ตามแต่เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกด้วยเ พ ร า ะ

ถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจและไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

6 : ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้า พ่อแม่ต้องทำยังไง

เราควรให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเองดูบ้าง ให้เขาได้ลองตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ปัญหา

ด้วยตัวเองแล้วเราค่อยรอดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้แค่ไหน

บางทีผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เ พ ร า ะอายุยัง

น้อยแต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุด เขาจะมีความสามารถ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้นได้เองเหมือนกับ

สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

7 : หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ในบางครั้งการปล่อยให้เขาได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาบ้างเป็นเรื่องดี เช่นกัน

อย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้เ พ ร า ะเวลาที่คนเรา มีอารมณ์ติดค้างอยู่ต่อให้ใคร

พูดอะไรไปก็ไม่ฟังหรอก มันไม่รับ ไม่เข้าหัวอยู่แล้วต้องรอให้เขาอารมณ์เย็นลงซะก่อน เเล้ว

ค่อยคุยกันอีกที

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …