สาเหตุที่ชีวิตเราไม่ไปไหนสักที ทำยังไงก็ไม่พัฒนา ทำยังไงก็ย้ำอยู่กับที

หลายครั้งที่ปัจจัยต่างๆ ฉุ ดรั้ งเราไว้จน ชีวิตไปไม่ถึงไหน กับเขาสักที บางคนเลือก

ที่จะโท ษคนอื่น หรือสถานการณ์ต่างๆ บางคนตัดข าดตัวเอง ไม่ยอมรับรู้

ความเป็นจริงรอบด้าน ขณะที่บางคน กลับก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใครๆ

1 : วิเคราะห์ตัวเองมากไป จนไม่เริ่มอะไรเลย

การวิเคราะห์ตัวเองมากเกินไป จะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆ ผลลัพธ์คือ

มันจะเริ่มหยั่ ง ร ากลึกในตัวคุณ ทำให้คุณรู้สึกแ ย่กับเหตุการณ์ร้า ยๆ เรื่องผิดพล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ด

แต่ยังไม่ทันเกิ ด และแน่นอนว่าแบบนี้จะยิ่งทำให้เ ค รี ย ด มากขึ้น และกลั วจนไม่เริ่มต้นทำอะไรสักอย่ าง

2 : ข าดแ รงจูงใจและความ พ ย าย าม

เชื่ อว่าบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง คุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ ตั้งเป้าไว้ดิ บ ดี วันนี้จะไปเข้ายิ ม

พรุ่งนี้เริ่มไ ด เ อ ท แต่ทำๆ ไปได้ประมาณอาทิตย์ หรือเดือนกว่าๆ ก็เลิ กซะแล้ว ที่มันเป็นซะอย่ างนี้

ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่น และความต้องการที่จะทำมากพอนั่นเอง

3 : กลัวตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม

จากเรื่องร าวความล้ มเ ห ล ว ของคนอื่นที่เราเคยได้เห็นผ่านตา อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เรา

ยังไม่กล้าลองทำสิ่งที่อย ากทำ เพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอ กลั วจะเป็นแบบเขา

4 : ยึดติดกับความฝันอันเลื่ อนล อ ย

ใครๆ ก็มีความฝัน แต่มีบางคนที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเพ้ อฝัน จนหลงลืมมองความเป็นจริง

ทำให้เขาติดอยู่ในกับดั กแห่ง จิ น ต น าการ จนไม่คิดจะพ ย าย าม

อย่ างเอาจริงเอาจัง หน้ามื ด ตามั ว จนลืมมองความเป็นไปได้

5 : ว อ กแ ว กไปสนอย่ างอื่น จนลืมเป้าหมาย

เคยมั้ย ที่บอกกับตัวเองว่า เดี๋ ยวเ ช็ ค f a c e b o o k แปปนึงแล้วค่อยกลับไปทำงานแล้วกันนะ

หลายคน สัญญากับตัวเองแบบนี้ ก่อนจะจมหายไปกับการท่องโลกโ ซเชี ย ล หลายคน

ย าวถึงเช้าไปเลยก็มีนี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ยของเทคโ นโ ลยี ที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลินใจ

ในการไ ถมือถือเพราะผลลัพธ์ของมันก็คือ งานที่ควรจะเสร็จ ก็ไม่เสร็จสักอย่ าง

6 : เอาแต่โท ษคนอื่นอยู่เสมอ

สำหรับคนที่เมื่อเกิ ดเรื่องผิ ด พล าด ก็มักจะโท ษคนอื่น นอกจากตัวเองไว้ก่อน ยกตัวอย่ าง

เช่น โท ษดินฟ้า อากาศ โท ษคนรอบข้างหรือ แม้แต่พ่อแม่ ว่าเป็นต้นเหตุของทุกความล้ ม เ ห ล ว

ในชีวิตเราขอให้ลองทบทวน และปรับทั ศ น ค ติใหม่ เราอาจนึกเสี ยใจกับเรื่องที่ผิ ด พล าดได้

แต่ถึงจะโท ษคนอื่นๆ ไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไรขึ้นมา

7 : โยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่น

ถึงทุก ความผิ ด พล าด ที่เกิ ดขึ้นในชีวิตจะไม่ใช่ความผิ ดเราทั้งหมด แต่หากมันเกี่ยวข้องกับเรา

เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิ ดชอบด้วย การโยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่น

ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ คลิ่ คล าย ในทางกลับกัน หากคุณยอมรับความผิด และเปลี่ยนแปลง

บางสิ่งด้วยตัวเอง จิตสำนึกในความรับผิ ดชอบนี้ จะชักจูงชีวิตคุณไปยังทิศทางที่ดีขึ้น

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …