สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอันใกล้อีกไม่ช้าจงพร้อมรับมือไว้

32 สิ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ไกล จงพร้อมรับมือไว้

1 : เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆเรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผล

ไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหลายๆ ประเทศ

2 : อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพลายมานานแล้วเริ่มออกอาการ

ชั ด เ จ น โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกินมากๆ เ พ ร า ะอย ากได้นายหน้า

เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เงิน

เกินจำนวน หลายล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็

ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

3 : ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างหนี้เพิ่ม เ พ ร า ะ ด อ ก เบี้ย คือพลังทวีอย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เ พ ร า ะ

หากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

4 : แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสตางค์ บาท สองบาทห า ยนะ

ของคนเป็นหนี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้นหมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่ อนสามหมื่น มันกลายเป็น ดอ ก เบี้ย

แทบทั้งหมดเลย

5 : การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอย่ าเพิ่งดีใจไป เ พ ร า ะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไร

บางอย่ างแค่นั้นแหละ

6 : คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมากเ พ ร า ะคนที่ถือ เก็ ง

กำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

7 : ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เ พ ร า ะ

จะมีคนที่ออกจาก sector นี้หลายคนเชียวล่ะ

8 : อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเ พ ร า ะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือกโดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ

ecosystem ครบวงจรมา

9 : B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

10 : หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

11 : คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

12 : หนี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

13 : อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เ พ ร า ะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

14 : ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เ พ ร า ะเงินในระบบ หายไปมาก

15 : โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเ พ ร า ะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16 : สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้งจากการพิ มพ์เงิน

ตลอดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17 : เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

18 : ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหลายๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

19 : จะมีการ R o l l over B o n d s อย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ยแล้วอาจจะมี

การลด r a t i n g ในหลายบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

20 : ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนักอย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อ

คนง่ายๆ เ พ ร า ะความเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

21 : การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่านมา ออกบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคืออย่ างแรก ไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตก

อีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออกบอนด์ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือบริษัทที่ทราบว่า

ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้วจึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เ พ ร า ะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ.

ต้นทุ นก็จะสูงขึ้นมาก

22 : การที่หนี้เสียแค่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวกระเทือนไปทั้งตลาดหากเป็นแบบนี้หลาย ๆบริษัทไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

23 : ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหลายๆ ประเท ศที่ค่าเงินลดแล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถ

เปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

24 : AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

25 : แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ หนี้ พร้อมกันทุกอย่ างซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง

จึงค่อยๆ ซึมลงเ พ ร า ะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

26 : เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่หายไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออกมาลงทุ นหายไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะ

ทำความเข้าใจได้

27 : หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เ พ ร า ะเป็นที่แน่นอนว่าหนี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้

และผิดนัดชำร ะ บาน

28 : L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอก

29 : อีกไม่เกินสิบปี หลายๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V car แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจีนจะเร่งวางระบบใหม่ฟังดูมันก็ดีแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์

ดีเซลจะถูกโละไปจะทำให้หลายๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์เต๊นรถ

ช่างตามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

30 : วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหลายๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทองอย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้

ด้วยเหตุอันใดล่ะ

31 : บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

32 : ต้องให้ระวั งการถือ B o n d s ต่างๆ เ พ ร า ะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n g แล้วให้ยื มเงิน และ

เอาสิทธิ์เจ้าห นี้มาเฉยๆในบริษัทที่ล้ มหลายบริษัท ตอนออกหุ้ นกู้เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเทศและ

ในบ้านเรา ให้รักษ าเนื้ อรักษ าตั วระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้ นยังปลอดภัยกว่านะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …