หลักแนวคิดบริหารเงิน 5 ช่วงวัยที่คุณต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อสร้างความมั่งคงทางการเงิน

การบริหารเงินในแต่ละช่วงวัย เป็นเรื่องที่คุณ.จะต้องใส่ใจ และเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

ความมั่นคงทางการเงินของแต่ละช่วงวัย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า

แต่ละวัยนั้นควรเก็บออมเงินแบบไหนบ้าง งั้นเรามาดูกัน เพื่อให้คุณนั้น

สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณได้

1. วัยใส หรือ วัยแห่งการเรียนรู้ในช่วงอายุ 0-21 ปี

วัยนี้ คือ วัยที่ศึกษาเล่าเรียน เริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน รายได้หลักมาจากรายได้

ของพ่อแม่ ค่าใช้จ่ายยังไม่ต้องรับผิดชอบมากนัก และรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกิน

และเรื่องส่วนตัว รวมถึงการสังสรรค์กับเพื่อนๆ สิ่งที่ต้องทำ คือคุณจะต้อง

ฝึกการลงทุนด้วยการฝากเงินออมทรัพย์ ฝากประจำ และ ควรหารายได้เสริม

เพื่อเพิ่มเงิน แบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ และ ที่สำคัญต้องหมั่นออมเงินให้เป็นนิสัย

รักษาวินัยในการออมเงินอยู่เสมอ

2. วัยเริ่มทำงาน 22-30 ปี

เริ่มมีรายได้ และ ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ แต่หนี้สินจะยังไม่สูงมาก

เริ่มมีเงินของตัวเอง คุณจะต้องแบ่งสัดส่วนของเงินให้ดี และต้องมีเป้าหมาย

ทางการเงินด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารรายได้ ออมเงินในระยะยาว

และนำเงินไปต่อยอดเพื่อการลงทุน

3. วัยสร้างครอบครัว อ่ายุ 31-40 ปี

ในตอนนี้คุณจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และ สร้างครอบครัวได้

แต่จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีลูก และจะต้องเริ่มวางแผน

ถึงทรัพย์สินในอนาคต และอาจมีภาระหนี้สินในระยะยาว คุณจึงต้องให้ความสำคัญ

ในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่คุณจะต้องทำ เพื่อให้การออมเงินของคุณ

ประสบความสำเร็จนั่นคือ คุณจะต้องเริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายของลูกตั้งแต่แรกเกิด

ไปจนถึง เรียนจบ และ เร่งหาวิธีจัดการกับภาระหนี้สินให้หมดก่อนเกษียณ

ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และควรเริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณได้แล้ว

4. วัยก้าวหน้า วัย 41-55 ปี

วัยนี้จะมีความมั่นคงทางการเงินแล้ว เนื่องจากมีรายได้ที่สูงขึ้น แต่มีภาระค่าใช้จ่ายลดลง

และอาจมีค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกอยู่ วัยนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ

และชีวิตวัยเกษียณ คุณจะต้องเร่งเคลียร์หนี้สินให้หมด และต้องคิดว่าระยะเวลา

ในการรับรายได้น้อยลงแล้ว คุณจะต้องวางแผนให้อยู่อย่างสบายในตอนเกษียณ

ลดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

5. วัยเกษียณ วัย 55 ปีขึ้นไป

รายได้ประจำขาดหายไป อาจจะต้องอาศัยเงินบำเหน็จ บำนาญ และ เงินออมที่สะสมมา

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นพวกค่ารักษาสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตทั่วไป และการท่องเที่ยว

ในวัยนี้คุณสามารถหารายได้จากการลงทุน วางแผนมรดกให้ลูกหลาน หยุดสร้างหนี้เพิ่ม

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …