หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อนมีทองเก็บสะสมไว้ดียังไง 7 ข้อดีๆของการเก็บทอง

7 ข้อดีๆ มีทองเก็บสะสมไว้ หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน หรือรู้ไม่มากพอ

1 : ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่

หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

2 : ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึงโดยเฉพาะวัยเกษี ยณ

ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิ ด โ ร ค  ก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

3 : เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้

ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

4 : ใช้ป้องกัน อัตตาเงินเฟ้ อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตราเงินเฟ้ อ” คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง เ พ ร า ะหากเกิ ดภาวะเงินเฟ้ อ

หมายความว่า..สินค้าและบริการต่างๆจะมีราคาแพงขึ้น ,ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปี

ที่แล้วราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาทเป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ

เงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

5 : สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆเนื่องด้วยค่าใช้เรื่อง

เรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะพ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่

เงินไม่พอใช้จริง ๆก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

6 : ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แ ก่ลูกหลาน เอาไว้

เ ป็ น ทุ น สำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ ,

วันตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

7 : สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน, มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้อ ง

กันการเกิ ด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษี ยณจำนวuไม่น้อยที่

ซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนและกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินทรัพย์อื่น ๆ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …