หลุมพราง “ของความขยัน” 5 ความขยันที่เปล่าประโยชน์ที่คุณอาจทำมันอยู่

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมาก

แต่ทำไม เงินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนัก

แต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน? ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน

ประโยคที่บอกว่า“อย่าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”

มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 : ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพ

ก็ยังยากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’

ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไร

ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

2 : ขยันเน้นเชิงปริมาณ การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างาน

ที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ยาจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ ซึ่งหมายความว่ายาจกเคย ‘คุ้น’ กับการทำงาน

ด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตาม

ในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่

ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเอง

จงอย่าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

3 : ขยันให้กับความฝันของคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี

แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝัน

ของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

4 : ขยันเพื่อขาย เวลาแลกเงิน เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน

คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก ขายเวลาเพื่อเงิน

คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ ทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่า

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับเงิน

ตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจ

เขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

5 : ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุกข์’ หลายคนก้มหน้าก้มตา

ทำงานหนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน

ผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน?จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่น

ต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …