อนาคตจะดีได้อยู่ที่การวางแผนเรื่องเงิน 7 ข้อคิดพาชีวิตดีขึ้น

7 แนวคิดพาชีวิตดีขึ้น วัยรุ้นสร้างตัว อนาคตดีอยู่ที่การวางแผนเรื่องเงิน ผู้ใหญ่ก็ทำได้

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิต

แน่นอนว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและ

มี โอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้าน

กา รเงินที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้

เ ร ามีกฏระเบียบในการเก็บออมเงินและเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทาง

กา รเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเงินเพื่อให้

คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้อผิดพลาดได้

1 : แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเงินคือการวางแผน

รายรับ รายจ่ายให้ดีเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวเป็นวิธีที่

จะ ช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เงินเดือนมาอันดับ

แร กก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีเงินออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20%

ของรายได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือกำหนดค่าใช้จ่าย

ต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

2 : วางแผนการใช้เงิน

ก่ อ น จะวางเป้าหมายการใช้เงินเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมายและกำหนด

ระยะเวลาในการใช้เงินก่อนโดยการวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่

มีเป้าหมายจะมีอะไรเป็นของตัวเองเช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท

เ ป็ นต้นซึ่งการกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดย

เป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นบ้าน , คอนโดการดาวน์บ้าน

หรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งโดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20%

ซึ่งการเลือกบ้านหรือคอนโดสักแห่งไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือน โดยปกติ

แล้วการผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ในแต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมี

เงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 20% ของราคารถ และควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วย

ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนการจะผ่อนที่ราคาสูงควรเช็คสภาพการเงิน

ของตนเองให้ดี และไม่ควรเลือกราคาเกินตัว

3 : ออมเงินไว้เผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

เป็นเงินออมที่เก็บแยกออกมาจากข้อแรก นั่นก็คือเงินออมไว้เพื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ น

เชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามการเก็บเงินไว้สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉ น ควรเก็บเงิน

ไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10% จากรายได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วย

ให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารักษาพย าบาลรวมถึงสำรอง

ไว้เมื่อต้องโยกย้ ายงาน ฯลฯ เก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น

จะได้ไม่เดือดร้อนไปถึงเงินออมของเรา

4 : หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อขายผ่านช่อง

ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็น

วิธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อนๆ เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้น

เ ค ย กับสื่อออนไลน์เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริม

น อ ก เหนือจากงานประจำได้ บางคนสามารถหารายได้จากการ ซื้อขายของ

ออนไลน์ได้รายได้เท่ากับเงินเดือนประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึง

สามารถรับงานฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่ง เช่น งาน

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

5 : กำหนดรายจ่าย

ค่ า ใ ช้ จ่ายรายเดือนทั้งหลายก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดห มู่

ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เงินและกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน

มากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งตามหมวดได้ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต

ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

6 : เงินออม

ก า ร ที่เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นที่

นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหาทางการเงินต่างๆที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียว

ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

7 : การสร้างครอบครัว

คว ร เก็บเงินก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เ พ ร า ะการจัดงานแต่งงาน

สั ก ค รั้ ง อ าจจะใช้เงินสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวรวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้ง

ค่ า ค อ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะ

ช่ ว ย ใ ห้ เงินงอกเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ

ด้ ว ย การเก็บเงิน 10-15% จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดลงทุน

ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปควรเช็คความพร้อม

ของตัวเองให้ดี

การวางแผนการใช้เงินสำหรับวัยรุ่นนี้..เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วง

เศ รษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดีซึ่งการวางแผนการเงินนี้จะช่วยให้

เราเห็นเป้าหมาย ระมัดระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …