อย่ าซื้อเพื่อแค่อย ากมีเท่าเพื่อน 5 อย่ างหากไม่มีเงินเหลือจริงๆอย่ าซื้อ

สิ่งของ 5 อย่ างนี้ หากคุณไม่มีเงินเหลือจริงๆ อย่ าเอาเงินที่หาได้อย่ างลำบาก ไปซื้อมันเลย

1 : กินข้าวนอกบ้ าน

คุ ณ รู้ มั้ ย ว่ า ราค า อาห า ร แพงเป็น 3 เท่า กับการ

ทำ กิ นเองหรือ อาห า ร ตามสั่งแถวบ้ าน เขามีต้นทุน

มากมาย ที่เตรียมชาร์จเราไม่ว่าจะร้าน อ า ห า ร ร้าน

เ ห ล้ า เ บี ย ร์ ส า ม ขวดกินอยู่บ้ านร้อยกว่าบาท

ไปนั่งร้านโดนหลายร้อย

2 : รถป้ายแดง

ป ระเทศเรา เป็นประเทศที่ ร ถ มื อ ส อ ง สภาพดีมี

มากมายและเป็นประเทศที่น้อยหน้าไม่ได้ เขามีเรา

ต้องมี อ อกมาแล้วผ่ อ น ไม่ไหวเยอะแยะ เว้นเสีย

แต่ว่า ออกมาเพื่อใช้งานจริง ๆ ระยะย าว มีธุรกิจ

รองรับ จำเป็น

3 : เสื้อผ้าแบรนด์เนม

ไม่เหลือจริงๆ อย่ าขวนขวายที่จะได้มาเพื่อให้ตัวเอง

เดือ ดร้อน คุณค่าของคนอยู่ที่มันสมองไม่ใช่เสื้อผ้า

ที่ใส่เสมอไป ใส่แบรนด์เนมทั้งตัวพูดโง่ๆ ออกมาก็

มี เสื้อยืดกางเกงยีนตลาดนัด ฉลาดกว่าก็เยอะ

4 : โทรศัพท์มือถือ

ถ้าไม่พังคามือ ไม่หาย ยังใช้งานได้อยู่อย่ าซื้ อและ

อ ย่ า ไ ป รูดบัตรมาซื้อเพื่อแค่อย ากได้ อย ากมี

เท่าเพื่อน

5 : การ พ นั น

จะ ซื้ อหวย เล่น พนั น หรืออะไรก็ช่าง อย่ าหาเรื่อง

ใส่ตัวทำให้ตัวเองตกต่ำยิ่งกว่าเดิม ด้วยการเอาเงิน

จ า กน้ำพักน้ำแรงไปเสียไม่มีเหมือนเขาไม่เป็นไร

อย่ าทำให้ต้องเดือดร้อนก็พอ

ใครจะไม่คบคุณ…เ พ ร า ะไม่มีโทรศัพท์ใหม่ ใส่เสื้อ

ผ้าแบรนด์เนม ก็เรื่องของคุณเป็นการคัดคนไปในตัว

เ ว้ น เ สี ย แ ต่ว่า คุณเหลือก็ทำไป ความสุขใคร

ความสุขมัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …