อย่ าให้ใจกับคน 5 ประเภทนี้ ถ้ารักแล้วทุกข์ อึดอัดใจ จะรักไปทำไม

จะให้ใจใครก็ดูให้ และอย่ าไปให้ใจกับคน 5 ประเภท นี้

1 : วิจ ารณ์ทุกอย่ าง

วิจ ารณ์ไปหมดทุกสิ่ง พูดไปหมด ทุกอย่ างบนโลกนี้ ไม่เคยมีอะไรที่ดีนอกจาก

ตั ว เองนี่มันไม่ใช่แค่เป็นคนที่ชอบวิจ ารณ์อย่ างเดียว แต่เป็นคนขวางโลกด้วย

อยู่ด้วยแล้วคงน่าเบื่ อ เอาแต่บ่นเอาแต่ด่ า บางทีเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยผ่านไป

บ้างก็ดีนะ

2 : คนใจ แ ค บ

เราไม่จำเป็นต้องใจกว้างเป็นแม่น้ำขนาดนั้น แค่ขอเป็นคนเปิดใจรับอะไรใหม่ ๆ

บ้างก็พอ แล้วการที่เราเปิดใจ รับอะไรใหม่ ๆ นั้นมันทำให้ความคิด เกิดทัศนคติ

กว้ างไกลขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้น คุณ คงไม่อย ากมีแฟนที่

ใจแค บ และไม่เปิดใจ รับอะไรใหม่ ๆ หรอกใช่ไหม

3 : โลกเสื่ อมขั้นสุด

อ ยู่ ใ กล้คนเหล่านี้ มีแต่จะทำให้สุขภาพจิตแ ย่ลง มีแต่จะทำให้เรากลายเป็น

นิ สั ย ไ ม่ ดี ไ ป ด้วยน่ะสิ จริงอยู่ว่าที่โลกใบนี้มันโหดแต่ของแบบนี้ มันอยู่ที่

มุมมองนะ พูดง่ายๆ คือ ทุกสิ่งทุกอย่ างมัน อยู่ที่ความคิดของเราเองไงจงคิด

บวกเข้าไว้นะ

4 : คนที่เอาแต่ใจตัวเอง และขิ้หึง

ทุกคนล้วนมีนิสัยนี้อยู่ในตัว แต่จะมีมากมีน้อย แค่ไหนไม่รู้มีก็มีได้ แต่ไม่ใช่มี

ม า ก จ น คนรอบข้างเขารำค าญ ความรักมีเพื่อทำให้ใจเรามีเป็นสุข สดใส

เพื่อชีวิตที่สวยงามแต่ถ้ารักแล้วทุกข์ รักแล้วอึดอัดใจจะรักไปทำไม แล้วถ้า

ห า ก เ ผลอไปรักคนเอาแต่ใจ ยิ่งเป็น ก ร ร ม เ ล ย ยังไม่พอ ขิ้หึงอีกด้วย

แบบนี้ก็ไม่ไหว

5 : ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรเลย

ทำอะไร ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ถามเรื่องอนาคตก็ตอบไม่ได้ ไม่รู้แบบนี้คบไปก็

เสียเวลาเ พ ร า ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่า เรื่องของความรักหากจะมีอนาคตร่วมกัน

แค่รักกันอย่ างเดียวคงไม่พอ มันก็ต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วย

และที่สำคัญคือ..ความมั่นคง แต่หากเขายังคิดไม่ได้แบบนี้ คุณก็ต้องคิดทบ

ทวนดูดี ๆ แล้วลนะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …