อาชีพเหล่านี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจจะหาได้ยากขึ้นหรือไม่มีให้ลูกหลานได้เห็นอีกแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาชีพไหนจะห า ยไป และลูกหลานคุณอาจจะไม่รู้จักอาชีพนี้อีกเลย

กับ 7 อาชีพนี้ อีกไม่กี่ปี ก็จะไม่มีให้ลูกหลานเห็นกันอีกแล้ว ไปดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่จะหายไป

เมื่อโลกของเรานั้นได้พัฒนาระบบต่างๆ ในชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพ

อาจจะหายไปจากโลกใบนี้ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะมีอาชีพอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆ กัน

อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม

และทำให้ดำรงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนำไปใช้จ่าย

ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติสำหรับวันนี้

ทางเราก็มีสาระดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย ในปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายจะทำอะไร

ก็สะดวกสบายไปซะทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่าการที่่มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นจะทำให้คนตกงาน

โดยเฉพาะ 7 อาชีพต่อไปนี้ อีกไม่กี่ปีจะต้องห า ยไปอย่ างแน่นอน เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน

1 : ผู้ประกาศข่าว

ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่ วโมงต่อวัน ทั้งบนเว็บไซต์และช่องทาง

บนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก

2 : พนักงานข า ย หรือ แคชเชียร์

ผู้บริโภคจะสามารถซื้ อสินค้า และชำระเงินผ่ านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน

3 : นายหน้าทัวร์

นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้ อมูล เปรียบเทียบราคาและวางแผนการเดินทาง

ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด

4 : คนในสายการผลิต

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงาน มนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

5 : คนขับรถแท็กซี่

เทคโนโลยี 5G และ IoT จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง

สามารถควบคุมความเร็วและความปลอดภัยตามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

6 : พนักงานธนาคาร

การทำธุรก ร ร มการเงินแบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้งจะถูกใช้งานทดแทน

สาขาธนาคารอย่ างเต็มรูปแบบ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป

7 : พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์

E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะหายไป

ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสารทุกอย่ างจะมาในรูปแบบดิจิทัล

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …