อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแรง เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 นี้

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือตัดสินใจ

เรียนพวกนี้เพิ่มก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์

ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ มีอะไรน่าสนใจบ้าง..ไปดูกัน

1. สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแรงมากเทรนด์การรักสุขภาพ

ของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ ที่เป็นอันตราย

ถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ที่รักสุขภาพ

แบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการออกกำลังกาย

ที่ถูกต้องและได้ผลดี ที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้

ต่างก็ได้การยอมรับสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล

มีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแสได้ ก็เพราะมี

ผู้นำเทรนด์อย่างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรักษาความงาม

และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง

2. สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน

อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไป

ไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรักษา

จากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติ อย่างการรับประทานอาหารคลีน

หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

3. สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพ

จัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีรายได้เสริม

หันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop

ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้

การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

4. สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทย

กว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและขาดความรู้

รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจนทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0

เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา

อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่าย

จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพ

ด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงิน

และการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

5. สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้อง

ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสาร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

จึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ

ด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะ

ด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ

ในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

6. สายพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการได้เลย

เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคต

ข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้

ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุ

ที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัย

พยาบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำ

เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพยาบาลอาจจะต้องเฮ

ไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพยาบาลไปจนแก่ก็ได้

7. สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อย่าลืมว่าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ

โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา

ชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนา

และช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ

ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …