อีกไม่กี่ปีข้างหน้า 5 อาชีพเหล่านี้อาจจะหายไป

อีกไม่นาน 5 อาชีพนี้อาจจะหายไปในไม่กี่ปีข้างหน้า

เมื่อโลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีไปอย่ างก้าวกระโดดไปอย่ างรวดเร็ว จนอนาคตข้างหน้า

ค น ห ล า ย อ าชีพอาจจะไม่มีงานทำก็เป็นไปได้ และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ

5 อาชีพ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะหายไปไปดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่จะไม่มีในอนาคตข้างหน้า

อาชี พ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำ

ให้ดำรงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะนำไปใช้

จ่ า ย ใ น ก า ร ดำ ร ง ชีวิต ทุกวันนี้มีหลากหลายอาชีพมาใหม่ตลอด บางอ ย่ างก็จะต้อง

พย าย ามปรับตัว

ห า ก เ ราไม่ยอมปรับตัวต ามอาจจะตกงานได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังทำอาชีพทั้ง 5 อย่ างนี้

เนื่องจากอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงเร็ว หากได้ต ามข่ า วจะเห็นว่ามีหลายบริษัทปิดตัวลงไป

แล้ว หลายโรงงานก็อยู่ไม่ได้บางที่จะต้องลดพนักงานและเอาหุ่นยนต์กับระบบ AI เข้ามา

ทำงานแทน มีหล ายงานที่แทบจะไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลย

1 : โรงงานร ถยนต์

การทำงานไว้ในโรงงานรถยนต์ ทำเกี่ยวกับย านยนต์ในสมัยนี้มันอาจจะต้องปรับตัวกันให้วุ่น

เ ล ยหากปรับตัวกันไม่เก่งโอกาสตกงานก็สูงเช่นกัน เ พ ร า ะว่าสมัยนี้เครื่องยน ต์แบบเดิม

ไ ม่ ค่ อ ยนิยมใช้กันแล้ว และรถแบบไฟฟ้าก็นิยมกันมากขึ้นมีหล ายคนที่โดนเลิกจ้าง งาน

น้ อ ย ล ง บ า ง ค น ก็แม้จะเป็นวิศวกร ฝีมือดีก็โดนเลิกจ้างมาแล้ว ฉะนั้นมันไม่มีอะไร

แน่นอนเสมอไปเราจะต้องหาทางเตรียมรับมือไว้เสมอ

2 : ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะข า ยดีเป็นอ ย่ างมาก แต่ว่าสมัยนี้มีหล า ยอ ย่ างที่

คนเริ่มไม่สนใจแล้วเช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทุกวันนี้ก็จะหัน มาสนใจคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

แ ละ อะ ไรที่มันมีความเป็นดิจิตอลซึ่งหล า ยคนที่ทำธุรกิจข า ยเครื่องใช้ไฟฟ้า บางที่ก็

เริ่มปิดส า ข า เริ่มลดพนักงาน แ ล ะหากปรับตัวไม่ได้ก็จะต้องปิดตัวลงเลย แบบนี้มันก็

น่ า เ ศ ร้ า แต่ว่าหากหางานใหม่ หรือคิดหาทางทำธุรกิจใหม่จะดีกว่า

3 : ทำหอพักอพาร์ทเม้นให้เช่า

ดูเหมือนจะเป็นเสือนอนกินไปตลอ ด แต่ว่าสมัยนี้ห้องเช่ามันเยอะมาก ๆ คู่แข่งเพียบแถม

ที่พักใหม่ๆ บริการดี ทำเลดีก็เกิดขึ้น มากมายหากเราทำห้องพักแบบเดิมโดยไม่ปรับปรุง

อะไรเลย โอกาสที่จะไม่มีคนเข้าพักมีสูงมากและยังมีบริษัทใหญ่ๆที่ไม่ต้องมีห้องพักเอง

แต่ข ายห้องพักได้ ซึ่งคนทั่วไปก็ทำห้องพักได้โดยใช้บ้านตัวเองแถมราคายังถูกมาก

อีกต่างหาก หากไม่ปรับก็เตรียมเ จ๊งได้ง่ายๆ เลย

4 : พนักงานธนาคาร

ก็ อ ย่ า ง ที่ เห็นว่าสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าธนาคารกันแล้ว ธุรกร รม ต่าง ๆ ทำผ่ านมือถือ

ทำผ่ านออนไ ลน์ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแบงค์เลย ในอนาคตพนั กงานธนาคาร

อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ ถ้าหากดูท่าจะไม่ดีก็ลองหางานใหม่สำรองเอาไว้บ้างก็ได้

5 : คนขับแท็กซี่

หากเป็นสมัยก่อนรายได้จากการขับรถแ ท็ ก ซี่นั้นดีมาก ๆ จะซื้ อรถมาขับเองหรือเช่ารถ อู่

ก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สบายๆ และยังตั้งตัวได้เลยแต่ว่าในยุคนี้มันกลับกัน

มีคู่แข่งแท็กซี่ที่ออ กมาเพียบ กดเรียกได้ผ่ านมือถืออีกด้วย

ไ ม่ มี เ กี่ ย ง ที่จะไป ไม่มีเติมแ ก๊ส ไม่มีส่งรถ ไม่มีปฏิเส ธ ลูกค้าอีกด้วย ถ้าแท็กซี่ไม่ปรับ

ตั ว เองให้บริการดีน่าใช้ ก็มีหวังคนเลิกใช้บริการกันแน่ๆ เ พ ร า ะสมัยนี้ตัวเลือ กมันไม่ได้

มี น้ อยแล้ว ถ้าไม่มีคู่แข่งมาก็จะไม่พัฒนาตัวเองใช่ไหมและถ้าไม่ยอมทำอะไรสักอย่ างก็

คุณอาจจะไม่มีลูกค้าเลยก็ได้

นอ กจากอาชีพที่กล่าวมานี้.. ยังมีอีกหล ายอ ย่ า งหล า ยอาชีพก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกัน

เ พ ร า ะว่าทุกคนจะต้องพัฒนา ตัวเองอยู่ เสมอ การตกงาน การมองหางานใหม่เป็นการวาง

แผนชีวิตอย่ างหนึ่งเ พ ร า ะเราจะฝากทุกอย่ างไว้กับงานแค่งานเดียวไม่ได้ การหารายได้

หล ายทางจะช่วยให้อยู่ร อดได้ถ้าวันนี้คุณยังมีแค่อาชีพเดียวอยู่ก็อย ากจะให้ลองมองหา

งานเสริม งานที่สองที่สามกันได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …