เกิดเป็นหญิง 5 สิ่งที่ต้องมี ฉลาดให้ทันรักตัวเองให้เป็นในยุคแบบนี้

1 : ขิ้สงสั ยช่างสังเกตุ สาวยุคใหม่ต้องมีลักษณะนิสั ยช่างถามช่างสงสั ยไม่ใช่ใครบอกอะไรมาก็เชื่อ

ตาม เขาไปหมดลองถามเขาเพิ่มเติมว่าทำไมเขาคิดอย่ างนั้น อะไรทำให้เขาเชื่ อแบบนั้นอย่ างน้อย

ถ้าเราจะเชื่ อข้อมูลหรือสิ่งที่เขาพูด เราก็จะได้รู้ก่อนว่า เขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่ อแค่ไหน

2 : ต้องมีการจัดการเวลา ลักษณะนิสั ยหนึ่งที่โลกยุคใหม่ต้องการคือ การบริห ารจัดการเวลาค่ะ

เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะขึ้นทำหลายอย่ างมากขึ้นแม้เวลา แต่ละคนจะมีคล้ายๆ

จะเท่ากัน แต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็นองค์กรไหน ก็ต้องการตัวไปทำงาน

3 : เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะภาษาใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ การพาตัวเอง

ออ กเดินทางไปในที่ใหม่ๆ การเห็นโลกที่กว้างขึ้นหรือมองใน มุมที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวย

เก่งฉลาดเท่าทันคนไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหน

4 : ต้องเช็คก่อนแช ร์ คิดจะแ ชร์ อะไรเล่าอะไรต่อลองสละเวลาเ สิ ร์ชข่ าวนั้น เช็ คข่าวนั้นดูอีกสักรอบ

ด้วยตัวเองให้ชั วร์ก่อน ไม่ใช่ข้อมูลผิ ดๆ เท่านั้นที่อั น ตร าย แต่การแ ช ร์โดยไม่เช็ คอะไรเลย

ทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์และข า ดความน่าเชื่ อถือเอามากๆ

หรือจะตั้งคำถามจนไปหาข้อมูลมาเองเพื่อให้ชั วร์ก่อนก็ยิ่งดีไปใหญ่

5 : ออกกำลังกายให้เป็นนิสัย การออกกำลังกายเป็นประจำไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่นดี สวยขึ้น

สุขภาพดีเท่านั้น แต่มีงานวิจัยที่ระบุว่าคนออ กกำลังกายเป็นประจำจะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …