เก็บเงินอย่ างไร ให้ได้เงินล้านเร็วที่สุด…วิธีเพิ่มพลังเงินออมให้งอกเงย

จะเก็บเงินอย่ างไร ให้ได้เงินล้านเร็วที่สุด

“เ ก็ บเงินให้ได้ล้านแรก” พูดง่าย แต่ดูเหมือนย าก เ พ ร า ะกว่าจะเก็บได้แต่ละเดือนแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว

แต่ถ้าเรารู้จักวางแผน จัดสรรเงินเป็นสัดส่วน หรือมีตัวช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเงินให้เร็วขึ้นยิ่งมีโอกาส

เก็บเงินและได้สัมผัสล้านแรกแน่นอน อย ากรู้มั้ยต้องทำอย่ างไรเรามีข้อมูลดีๆ

จาก เว็บไซต์ s e t i n v e s t n o w ที่จะแนะวิธีสร้างเงินเก็บให้งอกเงยสู้ล้านแรกได้เร็วขึ้นวิธีเพิ่มพลัง

เงินออมให้งอกเงยสู้เป้าหมายเงินล้าน ที่ต้องการได้เร็วขึ้นมี 2 วิธี ดังนี้

1 : วางแผนจัดสรรเงินออมให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น

ฟังดูเหมือนง่ายแต่ถึงเวลาทำจริงๆ แล้วดูย าก เ พ ร า ะการเก็บเงินออมให้มากขึ้นได้เท่ากับว่าต้องไปลด

ค่าใช้จ่ายบางอย่ างให้น้อยลง เช่น เดิมเก็บเงินได้เดือนละ 2,000 บาท ถ้าจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้านบาท

เท่ากับว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดราว 42 ปี กว่าจะมีเงินล้าน

แต่ถ้าเราออมเงินมากขึ้น เช่น เพิ่มเงินออมเป็น 5,000 บาท หรือใครมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาท

ก็ย้อมได้สัมผัสเงินล้านเร็วขึ้นซึ่งจำนวนเงินออมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริการรายรับรายจ่ายของแต่ละ

คนใครเงินเดือนเยอะ และเก็บเงินได้มากก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น

2 : เพิ่มผลตอบแทนให้เงินงอกเงยด้วยการลงทุน

สมมติจะเก็บเงิน วันละ 120 บาท หรือเดือนละ 3,600 บาท แล้วนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนแบบ DCA ใน 3 ทางเลือก

เงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75% ต่อปี

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.00% ต่อปี

กองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8.00% ต่อปี

ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเป็นระยะเวลา 15 ปี มาดูกันว่าผลตอบแทนของทางเลือกไหนจะทำให้เราไปถึงเงินล้านเร็วที่สุด

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการ DCA ในทางเลือกต่างๆ เดือนละ 3,600 บาท ระยะเวลา 15 ปี

จะเห็นว่าการลงทุนใน “กองทุนรวมหุ้น” ให้ผลตอบแทนที่ดี กว่ากองทุนรวมตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารซึ่งถ้า

เราลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปี จะทำให้เรามีเงิน 1 ล้านบาทได้ไม่ย าก

ทั้งนี้ การลงทุนมีความ เ สี่ ย ง ซึ่งในระหว่างที่ลงทุน อาจมีทั้งช่วงที่กำไรและไม่ได้ทุนคืนดังนั้น ต้องเข้าใจความ

เ สี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น และการเดินหน้าลงทุนในระยะย าวอย่ างต่อเนื่องที่สำคัญเมื่อมีรายได้มากขึ้น ก็ควรแบ่งมา

ออมและลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป้าหมายถึงเงินล้านได้เป็นจริง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …