เก็บไว้สอนลูกหลานและตัวเอง หากอยากเจริญก้าวหน้า 5 คำนี้อย่าพูด

ใครก็อย ากมีชีวิตที่ดี การที่ชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ ก็ต่อเมื่อเรานั้น

เริ่มลงมือทำอะไร ในสิ่งๆ นั้นแต่พอเราจะลงมือ แต่กลับมีคำพูดที่เป็นกับดัก

ในการที่เราจะลงมือทำสิ่งพวกนี้คือ สิ่งที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ อยู่ที่เดิมๆ เสมอ

ไม่ก้าวไปไหน เราควรจะ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อ ดทน และกตัญญู จึงทำให้สร้างธุรกิจ

จากเสื่อผืนหมอนใบได้และมีการสอน ข้ อห้ ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำ ดังต่อไปนี้

1. คำว่า “ขิ้เกียจ”

สมองจะสั่งการให้เลิกทำ ไม่รับผิดชอบ ดังคำเขาว่าจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าว

2. คำว่า “เหนื่อยมาก”

จะทำให้ร่างกาย อ่ อนแอลงทันที

3. คำว่า “เบื่อมาก”

สม อ งจะสั่งการ ไม่ให้เรียนรู้ สิ่งที่ทำต่อไปนั้น

4. คำว่า “ทำไม่ได้”

สมองจะสั่งการ ให้ร่างกายออ กจากสิ่งที่ทำอยู่ทันที

5. คำว่า “ย าก”

เมื่อพูดแล้ว สม องจะสั่งการให้ จำกั ดความสามารถ

เพราะงั้นชีวิตของเราควรพย าย ามเลี่ ยงคำพูด 5 คำ นี้

เคยสงสัยมั้ยว่าคนจี นทำไมจึงร ว ยได้เร็ว นั่นก็เพราะว่า..

ขยัน..

คนจีนขึ้นชื่อเรื่องความขยันอยู่แล้ว อย่ างที่บ้านของโค้ชหนุ่ม ตอนเ ด็กๆ เปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์

ข า ยอะไหล่ ทุกๆคนในบ้านก็จะมีความอย ากข า ย ของกันตลอ ด กว่าจะปิดร้านก็ดึกอยู่

เสาร์ อาทิตย์ ก็เปิดข า ยเป็นปกติ นานๆทีจึงจะปิดร้าน ซึ่งออ กจากบ้านตอนเจ็ดโมงเช้า

บ่ายสามโมงก็กลับมาแล้ว และกลับมาก็ยังเปิดร้านต่ออีก ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้

ทำงานจนไม่มีความสุขหรอกนะ แต่ความสุขของเขาคือ การทำงานและคิดถึงลูกค้ าเสมอ

และสิ่งเหล่านี้ ก็ถูกสั่งสอนกันมาเรื่อยๆ

เก่งค้าขาย..

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คนจี นจะสามารถหยิบจับมาทำได้เสมอ ข า ยได้ทุกอย่ าง

ทำให้คนจี นที่เข้ามาแบบไม่มีอะไร เขาสามารถเปิดกิจการเป็นของตัวเองได้

และจะไม่ค่อย ดู ถู ก ของที่มีกำไรน้อย ลูกค้ าอย ากได้อะไรก็เตรียมไว้พร้อม

กล้าขอ กล้าพูด กล้าถาม กล้าที่จะยอมอยู่ต่ำกว่าลูกค้ า

ความซื่อสัตย์..

ซื่อ กินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติสอนใจที่ถูกสอนกันมา ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคน

จะเป็นคนซื่อสัตย์ แต่คนที่ประสบความสำเร็จ นั้นเขามักมีคุณธรรมพวกนี้อยู่ในใจ

ไม่เอาเปรียบลูกค้ าดูและเอาใจใส่เสมอ เช่นที่บ้านของโค้ ชหนุ่ม เคยมีเคส

คนรถเสี ยมาหาซื้ ออะไหล่ พ่อของโค้ช ก็ตร วจสภาพดูและบอกว่าที่ร้าน

มีแค่ของที่พอใช้ได้นะให้ไปซื้ ออีกร้านที่มีของน่าจะดี โค้ชหนุ่มก็สงสัยว่าทำไม

ถึงให้ไปซื้อร้านคู่แข่ง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ ลูกค้ าคนนั้น กลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ

อดทน..

คุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จคือความอดทน ซึ่งนี่คือสิ่งที่คนจีนมีอยู่เต็มตัว

การที่ไม่กลัวความลำบาก มันทำให้คนจี นสามารถสร้างเนื้ อสร้างตัว จากที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบได้

ต่างจากคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ พอเจออุปสรรคนิดหน่อย ก็จะหยิบมาเป็นข้ออ้าง

เจองานหนักก็ทำไม่ได้ ต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วเลิกทำ ซึ่งคนจี นที่อพยพเข้ามา

ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย แต่ก็เปลี่ยนให้มีขึ้น มาได้นะ

ประหยัด..

ชาวเชื้ อ สายจี นนั้น นับว่าเป็นคนที่ละเอียดกับการใช้จ่าย ตอนที่หาได้ก็จะเก็บไว้ ไม่ฟุ้งเฟ้อ

ทำให้สร้างเนื้ อสร้างตัวได้ไว แม้จะมั่งคั่งร่ำร ว ยแค่ไหน ก็ยังรู้สึกห่วงวันข้างหน้า

ไม่กล้าใช้เงินที่เก็บมาหรอก จนทำให้คนรุ่นใหม่สงสัยว่าเพราะอะไร ไม่ใช้ชีวิต

ให้มีความสุขบ้างแต่มองในมุมของเขา นี่แหละ อาจจะเป็นความสุขของเขาแล้วก็ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …