เคล็ดลับความสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์จนตั้งตัวได้..เงินเดือนน้อยก็ทำได้

แบ่งเงินเป็น 5 กอง แม้เงินเดือนน้อยก็ทำได้พลิกฐานะตัวเอง

แป๊ะชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกง ก่อร่างสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตบนแผ่นดินใหม่

โดยเริ่มจากการขายดอกไม้ในวัยเพียง 25 ปี และต่อมาได้เริ่มขยับขย าย จนกลายเป็น

เจ้ าของหลายกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ใจกลางเมือง

เ จ้ า ข อ งโรงแรมชื่อดัง ทำบริษัทประกันชีวิตและโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมหาเศรษฐี

ท่านนี้ ได้กลายเป็นเศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย

สิ่ ง เหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นจากความพย าย าม ความอดทน และระเบียบวินัยในการใช้จ่าย

แป๊ะไ ด้ แบ่ งเคล็ดลับความสำเร็จที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์จนขึ้นเป็นเศรษฐี

อันดับต้นๆ ของประเทศโดยเขาบอกว่า ใช้เคล็ดลับ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ดังนี้

ตัวอย่ าง : สมมุติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท

แบ่งกองที่ : 1 ซื้อความสุข (10%) = 2,000 บาท

การซื้อความสุขให้ตนเอง สามารถทำได้หลายรูปแบบ ตามความชอบของแต่ละคนแต่เรา

อย ากแนะนำให้เก็บสะสมเงินส่วนนี้ไว้ สำหรับไปท่องเที่ยวต่างประเทศจะทำให้มีประสบ

กา รณ์มากขึ้นเมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละสกุล และไม่รู้จักใคร

เ ล ย เ ป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอด ที่คุณจะต้องงัดทุกความสามารถที่มีออกมาใช้ใน

ก า ร เ ที่ยวทริปนี้เมื่อคุณทำสำเร็จและผ่านมันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพลัง

เ ต็ มเปี่ยม เพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับ

สิ่งเดิม ๆ และอาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

แบ่งกองที่ : 2 ค่าใช้จ่าย (30%) = 6,000 บาท

เ ป็ นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหาร

ที่ดีต่อสุขภาพและประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่มเฟือย และไม่จำเป็นทิ้งไป เช่น บุฟเฟ่ต์

แพง ๆ กาแฟแบรนด์ดังที่ราคาสูง ขนมขบเคี้ยว ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้รับรองว่า

6,000 บาท ใช้อยู่ใช้กินได้อย่ างเพียงพอแน่นอน

แบ่งกองที่ : 3 การศึกษา (15%) = 3,000 บาท

ห า ก คุ ณ ไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือมีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะ

ช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้อย่ างก้าวกระโดด จะซื้อหนังสือพัฒนาตนเองมาอ่านเข้าคอร์ส

อบรมหลักสูตรด้านการลงทุน หรือศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

แบ่งกองที่ : 4 เพื่อการลงทุน (25%) = 5,000 บาท

เงินกองนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ (แม้ว่าธุรกิจแรกๆ ของคุณ

จะ ล้ ม เ ห ลวก็ตาม) แ ต่ อย่ างน้อยมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้น และมองเห็น

ห นทางที่จะเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น คุณอาจเริ่มต้น

ด้ ว ย ธุรกิจเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ขยับขย าย หรือเริ่มต้นลงทุนในหุ้นดี ๆ สักตัว เชื่อเถอะว่า

เมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณลงทุนไว้ มันย่อมงอกเงย ออกดอกออกผลอย่ างแน่นอน

แบ่งกองที่ : 5 สร้างสายสัมพันธ์ (20%) = 4,000 บาท

เงินสร้างความสัมพันธ์ หรือสร้าง Connection กับคนอื่น ๆ เช่น ลงทุนเลี้ยงอาหารให้กับคน

ที่ มี ค วามรู้ความสามารถ คนที่เขามีความเก่งกว่าคุณ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้

ทั ศ น ค ติ และมุมมองด้านต่าง ๆ จากเขา มื้อนึงอาจใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 1‚000 ถึง

1,500 บาท คุณจะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตก

อาทิตย์ละครั้ง

ดังนั้น คุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่า คุณจะนำเงินนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบหนึ่งปีคุณจะรู้

จั ก ผู้คนมากขึ้นอย่ างแน่นอน อาจได้รับความช่วยเหลือดีๆ จากบุคคลเหล่านั้นและยังช่วย

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วน..ตามที่กล่าวมาแบบเป๊ะๆ ก็ได้ ให้แบ่งตามความเหมาะสม

ข อ งแต่ละคนแต่มีข้อแม้ว่า ควรแบ่งออกเป็น 5 กองเสมอ แป๊ะยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า คน

หนุ่ มสาวสมัยนี้ มักทานอาหารนอกบ้านซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาแพง แล้วโพสต์รูป

ลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุข

เพี ย งระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ควรเก็บออมไว้

เพื่อสร้างธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต หากอย ากพลิกฐานะตัวเองจริง ๆ เราต้องรู้ว่าอะไร

ควร อะไรไม่ควรและรู้จักหั กห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่

สำคัญ หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่ างน้อยๆ 5 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …