เคล็ดลับจัดการและรับมือเมื่อเงินเหลือน้อยจะสามารถช่วยให้จัดสรรเงินได้พอดี

จะรับมืออย่ างไร เมื่อเงินเริ่มเหลือน้อย (เรามีคำตอบ)

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงิน ช็ อ ต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่นมาโปะนี่จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆคนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี วันนี้จะนำเสนอ 6 วิธีการ

ใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่งชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่า

เราจะ มีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเชียวไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้องหยุด

หาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้แบบ งู กิ น หาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้างพอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละ

เดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทางค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ น ชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่าย

สังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่จำเป็นต้อง

เลิกหรือหยุดทันทีหากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายจะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้างและหมดไป

กับอะไรบ้าง ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัด

อย่ างจริงจัง

3 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระจากนั้นให้

คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มี ด อก เบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อน จ่ายในแต่ละเดือนและ ควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอดอย่ าคิดหนีหนี้

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รัก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ

ตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว

ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นเชียว เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไป

เป็นเงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดหากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือ

จำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ก็จะเข้า

สู่กระบวนการของศาลในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุดอย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงิน

เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่มใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบลองสำรวจ

ตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่นทำกับข้าว ทำขนมขายหรือ

ไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัดหรือหากมีทักษะอื่นๆก็ทำได้เลยครับ สำหรับใครที่หมุน

เงินไม่ทัน การเงินติดลบ หรือเป็นหนี้อยู่ อย่ าเครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ าได้หนี

หนี้ หนีปัญหาและต้องรู้จักบริหารหนี้ อย่ าปล่อยให้หนี้มาบริหารตัวเราเองดังนั้น หากรู้จักประเภทหนี้ที่ได้ก่อขึ้นมา

จะช่วยให้สามารถ จัดการหนี้เหล่านี้ได้อย่ างถูกทางครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …