เคล็ดลับจัดการและรับมือเมื่อเงินเหลือน้อยจะสามารถช่วยให้จัดสรรเงินได้พอดี

จะรับมืออย่ างไร เมื่อเงินเริ่มเหลือน้อย (เรามีคำตอบ)

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงิน ช็ อ ต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่นมาโปะนี่จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆคนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี วันนี้จะนำเสนอ 6 วิธีการ

ใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่งชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่า

เราจะ มีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเชียวไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้องหยุด

หาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้แบบ งู กิ น หาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้างพอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละ

เดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทางค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ น ชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่าย

สังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่จำเป็นต้อง

เลิกหรือหยุดทันทีหากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายจะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้างและหมดไป

กับอะไรบ้าง ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัด

อย่ างจริงจัง

3 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระจากนั้นให้

คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มี ด อก เบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อน จ่ายในแต่ละเดือนและ ควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอดอย่ าคิดหนีหนี้

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รัก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ

ตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว

ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นเชียว เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไป

เป็นเงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดหากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือ

จำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ก็จะเข้า

สู่กระบวนการของศาลในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุดอย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงิน

เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่มใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบลองสำรวจ

ตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่นทำกับข้าว ทำขนมขายหรือ

ไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัดหรือหากมีทักษะอื่นๆก็ทำได้เลยครับ สำหรับใครที่หมุน

เงินไม่ทัน การเงินติดลบ หรือเป็นหนี้อยู่ อย่ าเครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ าได้หนี

หนี้ หนีปัญหาและต้องรู้จักบริหารหนี้ อย่ าปล่อยให้หนี้มาบริหารตัวเราเองดังนั้น หากรู้จักประเภทหนี้ที่ได้ก่อขึ้นมา

จะช่วยให้สามารถ จัดการหนี้เหล่านี้ได้อย่ างถูกทางครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

เหตุผลของผู้ชาย ที่บ่งบอกว่าเขาไม่รัก แต่ก็ไม่ยอมเลิกกับคุณ

5 เหตุผลที่ผู้ชาย หมดรักแล้ว แต่ไม่ยอมเลิก เป็ นธรรมดาข … …