เคล็ดลับ 10 ข้อ เอาไว้เตือนใจมนุษย์เงินเดือนจะได้ไม่เสียใจตอนแก่

10 ข้อ ไว้เตือนใจมนุษย์เงินเดือน..จะได้ไม่เสียใจตอนแก่

ค ว า ม จริงเป็นสิ่งไม่ สิ้ น แต่ความจริงหลายๆ อย่ างก็ย ากที่ยอมรับเหมือนกันไม่เว้นแม้แต่เรื่องราวในออฟฟิศที่คน

ทำงานต้องเจอกันทุกวันนั้นก็ล้วนมีเรื่องราวบางอย่ างที่คนทำงานหลายๆคนก็อาจจะต้องยอมรับให้ได้แม้ว่าหลายๆ

ครั้งอาจจะบั่ น ท อ นกำลังใจไปอยู่มากโขทีเดียววันนี้ผมเลยลองลิสต์เหตุการณ์หลายๆอย่ างที่คนทำงานออฟฟิศ

น่าจะเจอกันบ่อยๆอย่ างน้อยก็ให้ไว้เตือนใจกันหน่อยแล้วกันนะครับ

1 : เพื่อนร่วมงานบางคนเหมาะเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน

จริงอยู่ว่าคุณอาจจะสนิทและไว้ใจเพื่อนร่วมงานหลายๆ คนแต่ก็ใช่ว่าทุกคนเหมาะจะกลายเป็นเพื่อนจริงๆของคุณ

ในชีวิตทุกวันนี้เรามักเจอสถานการณ์ประเภทพอเข้าที่ทำงานใหม่แล้วก็เพิ่มเพื่อน เ ฟ ส กันไปหมดก่อนจะพบว่า

ภายหลังบางคนอย ากจะลบเพื่อนไปเสีย บางคนอย ากจะบล็อคไปเลยด้วยก็มีทั้งนี้เ พ ร า ะความสัมพันธ์ในที่

ทำงานนั้นไม่ได้อยู่ในระดับความสัมพันธ์แบบเพื่อนตั้งแต่ต้น มันก็จริงอยู่ว่า คุณอาจจะเจอคนที่ดี เจอคนที่ได้

กลายเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นพี่ชาย กลายเป็นคนที่เคารพรัก แต่กับบางคนก็อาจจะดีกว่าถ้าคงความสัมพันธ์

เป็นเพื่อนร่วมงาน” หรือคุยกันด้วยเรื่องงานแทนที่จะคุยด้วยเรื่องส่วนตัว

2 : ต่อให้คุณทำดีแทบ สิ้น ก็ใช่ว่าคุณจะได้รับการโปรโมท

เรื่องนี้เรามักพูดกันบ่อยๆ ว่าบางคนสร้างผลงานแทบ สิ้น เป็นคนทำงานที่ใครๆก็ชื่นชอบแต่กลับไม่ได้เลื่อนขั้น

เ พ ร า ะเหตุผลต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่หัวหน้ามองไม่เห็นหรือพรีเซนต์ไม่เก่ง ถ้าเอาหนักๆ ไปเลยก็

คือโดนคนอื่นตัดหน้าเล่นเส้นเล่นสาย ซึ่งเป็นตัวบั่ น ทอนกำลังใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวกรณีนี้ต้องถือว่าวัดใจกับ

หัวหน้าและองค์กรอยู่พอสมควรเ พ ร า ะถ้าหัวหน้าของคุณมองเห็นศักยภาพของคุณและพร้อมจะสนับสนุน

แล้วคุณก็ช่างโชคดีที่จะมีโอกาสก้าวหน้าได้อีกเยอะแต่ถ้าคุณดันโชคไม่ดีไปอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ได้คิดเรื่อง

นี้แล้วล่ะก็คุณก็อาจจะโดนเก็บเข้าหลังบ้ านเอาได้ง่ายๆ เช่นกัน

3 : คุณจะได้เงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นอยู่วันยังค่ำ

ที่ผมขึ้นแบบนี้เ พ ร า ะอย ากเตือนคนทั้งหลายที่พย าย ามถามว่าเงินเดือนคนอื่นเท่าไรเ พ ร า ะถ้าคุณเมื่อไร

ที่คุณตั้งคำถามว่าคนอื่นได้เงินเดือนเท่าไรแล้วยังไงคุณก็จะเจอคนที่มีเงินเดือนมากกว่าคุณอยู่ดี แม้ว่าใน

บริษัทจะไม่มีคนเงินเดือนมากกว่าคุณแต่คุณก็จะไปรู้ว่าบริษัทอื่นให้เงินเดือนมากกว่าวนไปวนมาแบบนี้

ถ้าคุณไม่ยอมรับความพอดีของเงินเดือนคุณคุณก็จะต้องเจอความจริงข้อนี้วนไปวนมาไม่รู้จักจบสิ้น

หรอกครับผมเขียน 10 ข้อนี้ด้วยการนึกประสบการณ์ส่วนตัวประกอบไปด้วยถ้าคุณมีข้ออื่นๆที่คิดว่า

เข้าท่าเหมือนกันก็ลองเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ

4 : ไม่มีใครทำงานได้ทุกอย่ าง

แม้ว่าเราจะชอบมีคำพูดประเภทคนเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราอย ากเป็นได้ถ้าพย าย ามมันเลยทำให้หลายๆ

คนมักมีความคิดเรื่องการโยกย้ ายตำแหน่งบ้ างก็อย ากลองไปทำงานในแผนกอื่นๆที่ดูน่าสนใจกว่าดูน่าทำ

งานมากกว่างานของตัวเองแต่เชื่อเถอะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วการไปทำงานที่ตัวเองไม่เคยทำนั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆและมีน้อยคนที่จะสามารถไปทำงานใหม่ได้อย่ างประสบความสำเร็จอาจจะมีบ้ างที่พอสามารถทำงาน

กันไปได้ แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นหรือ“ถูกหวย”แบบที่คนเก่งๆหลายคนเอามาเหล่าให้ฟังกันหรอกทั้งนี้เราต้อง

พูดกันบนความเป็นจริงว่าการทำงานต่างๆนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสามารถหลายอย่ างบางอย่ าง

ฝึกกันได้แต่บางอย่ างฝึกกันไม่ได้บางอย่ างอาจจะฝึกได้แต่ต้องใช้เวลาซึ่งการทำงานมันรอไม่ได้ขนาด

นั้นฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะลองเปลี่ยนสายงาน อย ากไปทดลองงานใหม่ๆ นั้นควรคิดกันให้ดีๆว่าคุณเหมาะ

และพร้อมจะไปลองจริงๆ นะครับ

5 : ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคุณไปหมด

ต่อให้คุณเป็นคนดีมากมายในออฟฟิศ แต่เชื่อเถอะครับว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณไม่ถูกกับคุณจนได้ฉะนั้น

มันจึงเป็นเรื่องเหนื่อยเปล่าถ้าคุณคิดจะไปเอาใจและหวังให้ทุกคนในบริษัทรักคุณ(ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่

แล้ว) คุณควรจะเลือกดูว่าคนไหนบ้ างที่คุณควรให้ความสำคัญใครกันที่คุณควรจะแคร์และใส่ใจเป็นพิเศษ

คุณอาจจะต้องแบ่งระดับความสำคัญของความสัมพันธ์กันให้ดีๆแล้วดูว่าแต่ละคนอยู่ในระดับไหนอย่ างไร

ก็ตามแม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำให้ทุกคนรักคุณได้แต่อย่ างน้อยก็ใช่ว่าคุณจะต้องสร้างศั ต รูให้เยอะ

เต็มออฟฟิศนะครับ

6 : วันนึงเพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็คุณเองที่จะลาออก

แม้ว่าหลายๆ ครั้งคุณจะเจอเพื่อนร่วมงานที่คุณรักมาก เชื่อใจมากหรือได้เจอหัวหน้าที่คุณรู้สึกว่าสุดยอดมากๆ

อย ากฝากชีวิตไว้กับเขาอย ากทำงานร่วมกับเขาไปนานๆ แต่ความเป็นจริงแล้ววันหนึ่งคุณก็จะต้องแยกย้ าย

กันอยู่ดีเ พ ร า ะแต่ละคนก็ต้องมีทางชีวิตด้านหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปลองคิดเล่นๆ ว่าถ้าคุณ

ทำงานแผนกเดียวกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณ 5 คนไปเรื่อยๆ มันคงไม่สามารถที่ทั้ง

7 : ทุกออฟฟิศมี ก า ร เ มื อ ง

“ที่นี่มี ก า ร เ มื อ ง ไหม” เป็นคำถามที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆเวลาคนเปลี่ยนที่ทำงานซึ่งถ้าคนที่ผ่านงานมากมาย

หลายออฟฟิศก็จะพูดเหมือนกันแหละว่า“ที่ไหนๆ ก็มี ก า ร เ มือง ”ทั้งนี้เ พ ร า ะเป็นเรื่องธรรมดาว่าในออฟฟิศ

นั้นล้วนมีคนหมู่มากเข้ามาอยู่ด้วยกัน มันก็ย่อมมีคนบางกลุ่มที่มีคาแรคเตอร์ต่างจากอีกกลุ่มไหนจะมีเรื่องการ

เปลี่ยนถ่ายคนตามกาลเวลามันเลยไม่แปลกที่จะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นซึ่งไอ้พรรคพวกนี้แหละที่มัก

จะนำไปสู่ความขัดแย้งลึกๆกันโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นเรื่อง ก า ร เ มื อ ง ระหว่างขั้วอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พอเป็นเช่นนี้เราถึงพูดกันเสมอว่าคุณคงไม่สามารถเลี่ยง ก า ร เ มื อ ง ในออฟฟิศได้หากแต่คุณจะเลี่ยงมัน

ได้แค่ไหน หรือในออฟฟิศนั้นจะรั ก ษ าระดับความรุ น แ ร งที่เกิดจาก ก า ร เ มื อ ง ได้อย่ างไรต่างหาก

8 : เรื่องที่ถูกต้องอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณ (หรือคนอื่น) ถูกใจ

สิ่งที่คนทำงานมักจะเจอบ่อยๆ คือคำสั่งจาก “เบื้องบน” ที่หลาย ๆ ครั้งก็ฟังแล้วตะหงิด ๆ ประเภทใช่เหรอ มันถูก

ต้องเหรอและพอเรานำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วก็ดันกลายเป็นว่าไม่ถูกใจหัวหน้าหรือคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไปเรื่องนี้มันเลยเข้าวัฏจักรที่ว่าหลายๆ อย่ างที่คุณคิดว่ามัน “ถูกต้อง”มันก็อาจจะไม่ได้ “ถูกใจ”เสมอไป (เช่น

เดียวกับเรื่องที่หลายๆ คน “ถูกใจ” มันก็ไม่ได้ “ถูกต้อง” เช่นกัน)ซึ่งเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆนั้นก็จะเจอสถาน

การณ์ของความขัดแย้งนี้อยู่เรื่อยๆ เป็นธรรมดานั่นแหละครับ

9 : คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าหรือแ บ ร น ด์นั้นจริงๆ หรอก

ต่อให้คุณได้รับตำแหน่งเป็น ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกหรือเป็นผู้บริหารแ บ ร น ด์อะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับอำนาจ

มากมายในการตัดสินใจสร้างสรรค์หรือขีดเส้นต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณก็ไม่ได้

เป็นเจ้าของมันจริงๆ แต่อย่ างใดเ พ ร า ะท้ายที่สุดมันก็คือสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งวันหนึ่งผู้บริหารอาจจะสั่ง

ยกเลิก สั่งเปลี่ยนหรือสั่งย้ ายคุณได้(เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทและสร้างมันขึ้นมาเองนั่นก็อีก

เรื่อง)ฉะนั้นแล้วมันก็ดีถ้าคุณจะทุ่มเทและใส่ใจงานของคุณอย่ างเต็มที่ประหนึ่งลูกแท้ๆ ของคุณแต่คุณก็

ต้องรู้ตัวว่าวันหนึ่งคุณก็จะต้องลาออกจากบริษัทและคุณก็ไม่สามารถเอาแ บ ร น ด์หรือสินค้านั้นติดตัว

คุณไปได้แต่อย่ างใดหรอก

10 : หลายๆ อย่ างคุณทำเองได้ดีกว่า แต่คุณดันไม่ได้ทำงานนั้น

คนเป็นหัวหน้านั้นมักจะเจอสถานการณ์บ่อยๆ ประเภทเรื่องที่สั่งงานไปนั้นคุณรู้ว่าทำอย่ างไรให้ดีทำอย่ างไร

ให้เร็วและมีประสิทธิภาพ แต่พอลูกน้องไปทำแล้วดันไม่ได้ดั่งใจบ้ างก็รู้ว่าสามารถสร้างงานที่ดีกว่านี้ได้แต่

คนอื่นดันทำไม่ได้และหลายๆครั้งมันก็สร้างความหงุดหงิดให้กับคุณเ พ ร า ะมันไม่ได้ดั่งใจที่คุณวางไว้แต่

ก็นั่นแหละครับว่าทั้งบริษัทไม่ได้มีคุณคนเดียวและคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลายๆ อย่ างนั้นคง

ไม่อาจได้ดั่งใจคุณ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำมันเสียทุกอย่ างเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …