เงินขวัญถุงแต่ละปีนักษัตร เรียกเงินเรียกทอง มีใช้ไม่ขาดมือ

เสริมดวงการเงินให้เฮงๆ รวยๆ ใครที่อย ากมีเงินเต็มกระเป๋า ห้ามพลาด รีบมาดูเงินขวัญถุง

ประจําปีเกิดกันเลย งานนี้แค่พกก็ช่วยเสริมดวงการเงินได้ เงินขวัญถุงพกเอาไว้ก็ไม่เ สี ยหา ย

อย่ างน้อยมันเป็นเงินสำรองจำนวนน้อยๆ ได้ เพราะบางครั้งถ้าเราเงินไม่พอ จ่ายแบบโอน

ไม่ได้เงินติดกระเป๋าอาจจะเป็นตั วช่ วยก็ได้นะ แต่จริง ๆ แล้วมันก็เป็นความเชื่ออย่ างหนึ่งของคนโบราณ

เงินขวัญถุง ทุกคนจะรู้จักกันดีว่าคือเงินที่เราพกเอาไว้ติดกระเป๋า เป็นเหมือนเครื่องร า งนำโชค

อย่ างหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามาไม่ข า ดมือ เรียกได้ว่าเอาเงินไว้เรียกให้เงินอื่นๆ

เข้ามาอยู่ด้วยกันในกระเป๋าเรานั่นเอง หากคุณอย ากจะมีเงินขวัญถุงพกไว้สักใบนั้น ลองมาเลือก

ตามปีนักษัตรที่คุณเกิดได้เลย ใครเกิดปีไหนลองมาดูกันดูแล้วหาเงินขวัญถุงนั้น มาพกติดกระเป๋ากันเลย

1 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีชวด

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บาท แล้วหาใบที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 7 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัม พุทโธ มามา

ย าตรา ย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเงินจะราบรื่นกว่าเดิม

2 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีฉลู

เเนะนำว่าควรจะพกแบงค์ 50 บาท โดยให้หาใบที่มีเลขท้ายด้วยเลข 2 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา

ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้เงินเข้ามาหาเรามากขึ้น

3 เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีขาล

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท โดยหาหมายเลขลงท้ายคือเลข 5 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม

จากนั้นก็ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถาดังนี้เลย อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ

4 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีเถาะ

เเนะนำว่าให้หาธนบัตรใบ 100 บาท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายคือ 6 จากนั้นพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา

ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ ช่วยให้การเงินดีขึ้นเรียกเงิน มาหามากกว่าเดิม

5 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะโรง

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 50 บาท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัม

พุท โธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เรียกเงินทองเข้ามามากขึ้น

6 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง

เเนะนำว่าควรจะหาเป็นเเบงค์ 100 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นหมายเลข 4 แล้วให้พับเป็นสามเหลี่ยม

แล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะหนุนการเงินได้ดี

7 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะเมีย

ควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บาท โดยหาใบที่ลงท้ายด้วยเลข 6 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมสวยๆ เลย

จากนั้นท่องนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้การเงินดีมากขึ้น

8 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะแม

เเนะนำให้พกเป็นธนบัตรใบ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ

แล้วท่องคาถาว่า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเงินจะดีขึ้น

9 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีวอก

เเเนะนำควรพกเป็นเเบงค์ 20 บาท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 1 แล้วจากนั้นให้พับเป็นสามเหลี่ยม

ต่อด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุท โธมามา ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เสริมโชคลาภเงินทองให้ดีขึ้น

10 :: เงินขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีระกา

เเนะนำควรจะพกเป็นธนบัตรใบ 20 บาท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 9 แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยม

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้ อิติ บูชา จะมะ หาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุทโธ มามาย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ เงินจะเพิ่มมาไม่ข า ด

11 :: เงินขวัญถุงของคนเกิดปีจอ

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 100 บาท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายด้วย 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเช่นกัน

แล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดคาถานี้ อิติบูชา จะมะ หาราชา สัพพะ สเน่หา อะระหังสัมมา

สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดี ราโพ นะโม พุทธายะ เพื่อช่วยดูดเงินเข้ามา

12 :: เงินขวัญถุงคนเกิดปีกุน

เเนะนำว่าควรพกเป็นเเบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายด้วยเลข 4 จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วสวดคาถานี้ว่า อิติบูชา จะมะ หาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ จะช่วยให้มีเงินเข้ามาเรื่อย ๆ เลย

หากคุณกำลังอย ากจะได้เงินขวัญถุงสักใบ แต่เลือ กไม่ถูกการหาต ามปีนักษัตรก็ช่วยได้เหมือนกัน

หาติดกระเป๋าเอาไว้สักใบ อย่ างน้อยเราก็สบายใจ

***เเน่นอนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่จะทำต ามเอาไว้มันก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไรแต่อย่ างใดเลย

ไม่แน่เงินอาจจะเข้ามามากขึ้นจริงๆ ก็ได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …