เงินเดือนน้อยไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะออมเงินกับ 8 วิธีบริหารเงิน

เงินเดือน 15K บริหารอย่ างไร ไม่ให้เป็นหนี้ มีใช้ไม่ขัดสน

เงิ นเดือนน้อยไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะออมเ งิน เราไม่เถียงว่า การมีรายได้น้อยนั้นอาจจะทำให้เกิด

ข้อจำกัด บางประการในการออมเ งินเกิดขึ้น แต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาหากคุณตั้งใจจะเก็บเงิ นจริงๆ วันนี้

เราขอเอาใจช่วย คนมีรายได้น้อย ให้เก็บเงิ นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยการนำเคล็ดลับ การเก็บเงิ น

มาฝากคุณผู้อ่า นกัน

1 : จดบันทึกทุกรายรับและรายจ่าย

เมื่อเปลี่ยนความคิด และ มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเงิ นได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือการจดบันทึกทุกรายรับ

และรายจ่ายของคุณตั้งแต่ยอดเงินเดือนสุทธิที่ได้รับไป ยันค่าขนมซองละ 10 บาทที่คุณซื้อรวมไปถึงภาระ

หนี้สิน แ ล ะ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าเป็นต้น ลงไป วิธีนี้จะทำ

ให้คุณรู้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่มีรายจ่ายอันไหน ที่เป็นรายจ่ายจำเป็น ต้องจ่ายทุกเดือน

รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็นและคุณสามารถตัดมันออกไปได้

2 : เปลี่ยนความคิดเรื่องเ งิน เดือนน้อย

การมีเงิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่า “มีเ งินเดือนน้อย จะเก็บเงิ นได้อย่ างไร

แค่ใช้จ่ายก็แทบ จะไม่พอในแต่ละเดือนแล้ว” นี้ต่างหากเล่าที่เป็นอุปสรรค ในการเก็บเ งิน ความคิดนี้ตัด

กำลังคุณทั้งๆที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้น เก็บเงิ นเลยด้วยซ้ำดังนั้นก้าวแรกในการเก็บเ งิน คือการ

เปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้ได้ก่อนและมีความมุ่งมั้นว่า จะต้องเก็บเ งินให้ได้ ไม่ว่าจะมีรายได้มาก

น้อยแค่ไหนก็ตาม

3 : มีเป้าหมายในการเก็บเงิ น

การเก็บออมเ งินเฉยๆ อาจจะทำให้คุณไม่มีแรงจูงใจ ในการเก็บออมเ งิน ดังนั้นการเก็บเงิ นของคุณจึงล้มเหลว

ไม่เคยเก็บอะไรได้เสียที ดังนั้นลองตั้งเป้าหมายในการเก็บออมเงิ นของคุณดูสิ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อน

เช่น อย ากจะเก็บเงิ นเพื่อซื้อทองสัก 1 บาท ราคาประมาณ 25,000 บาท เพื่อเก็บเอาไว้เก็งกำไรเป็นต้น

เมื่อคุณมีเป้าหมายก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจ ในการเก็บเ งินมากขึ้นและเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆได้

ก็จะทำให้คุณมีความภูมิใจและสามารถเก็บเงิ นก้อนใหญ่กว่าเดิมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

4 : ออมก่อนค่อยใช้

สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมามากแล้ว ว่า“การเก็บออมเงิ นที่ได้ผลที่สุดคือการเก็บออมก่อนค่อย

นำเ งินที่เหลือไปใช้จ่าย” ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนทำใจย า กที่จะทำแต่ในเมื่อมุ่งมั่น ที่จะเก็บเ งินแล้ว ยังไง

ก็ต้องทำได้แน่นอนจากการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ข้อที่แล้วซึ่งช่วยทำให้คุณรู้คร่าวๆ แล้วว่าคุณมีค่าใช้

จ่ายจำเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ มีเงิ นเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเก็บเงิ นได้เท่าไหร่ทำให้เมื่อคุณได้รับ

เงินเดือนมา คุณสามารถเก็บเงิ นเอาไว้ก่อนได้ทันที

ซึ่งเ งิน ออมนี้ ไม่จำเป็นต้องแบ่งเก็บเอาไว้มากมาย ถ้าคุณมีรายได้น้อยก็เก็บออมน้อย มีมากก็ค่อยเก็บออม

มาก ตัวอย่ างเช่น คุณมีเ งินเดือน 15,000 บาท ออมเ งินทันที เมื่อได้รับเ งินเดือน 1,000 บาท ตัด

ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน 7,000 บาท

เหลือเงิ นใช้จ่าย 7,000 บาท ก็ถือว่าคุณยังสามารถ ใช้ชีวิตทั้งเดือนได้แบบสบายๆโดยไม่ลำบากมากนัก

หากคำนวนเป็นรายวัน ก็จะอยู่ที่ 7,000÷30=233.33บาท

โด ย คุณอาจจะปัดเศษค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นวันละ 200 บาท เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรเงิ นแต่ละวัน (หรือ

ง่ายต่อการกดเงิ นจากATMนั่นเอง) ส่วนเศษ 33.33 บาท ในแต่ละวันนั้นก็ตัดเป็นเ งินเก็บไปจะได้ถึง

33×30=990 บาท ต่อเดือนดังนั้น จึงสรุปได้ว่าในหนึ่งเดือนคุณจะมีเ งินเก็บ 1,990 บาทในหนึ่งปี

ณจะมีเงิ นเก็บมากถึง 23,880 บาท ถือเป็นเงิ นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ

5 : เปลี่ยนนิสัยการใช้เงิ น

จ า ก ตั วอย่ างในข้อที่แล้ว ทำให้หลายคนอาจจะบ่นว่า เ งิน แค่วันละ 200 บาท จะไปพอใช้จ่ายแต่ละวันได้

อย่ างไรเราขอบอกว่า พอใช้จ่ายแน่นอนค่ะ หากคุณเปลี่ยนนิสัย การใช้เ งินให้เพียงพอ กับจำนวนเงินต่อวัน

ตัวอย่ างเช่น งดทานกาแฟสด ราคาแก้วละหลายสิบบาท ไปทานกาแฟ ชงที่ออฟฟิศ มีบริการฟรีแม้ว่าจะ

ต้องเสียแรงชงเอง แต่คุณไม่เสียเ งินเลย แม้แต่บาทเดียว มีเงิ นเหลือไปใช้จ่ายอย่ างอื่นในแต่ละวันได้

อีก หรืออีกทางหนึ่ง ที่เหมาะกับครอบครัว ที่ทำอาหารทานเองที่บ้านอยู่เป็นประจำคือห่อกล่องข้าว

กลางวัน ไปทานที่ทำงาน ก็ช่วยประหยัดเงิ นรายวันของคุณไปได้อีกหลายบาทเลยทีเดียว

6 : คิดให้นานก่อนซื้อของ

การซื้อของอะไรที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อย เช่นเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเป็นต้น หากคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์

เ งินเก็บของคุณก็จะหมดไปกับสิ่งของเหล่านี้ อย่ าว่าแต่เงิ นเก็บเลยเงิ นที่จะนำไปใช้จ่ายรายวัน ก็ไม่เหลือ

เช่นกัน แต่จะทำอย่ างไรล่ะ เมื่ออย ากได้ของฟุ่มเฟือยเหล่านั้นมาครอบครอง? หลายคนหันไปพึ่งพาบัตร

เครดิต แ ละ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา เ พ ร า ะว่าไม่มีเงิ นมากพอที่จะไปชำระบิล บัตรเครดิตเต็ม

จำนวนต้องเลือกจ่ายเพียงขั้นต่ำก่อให้เกิดด อกเบี้ยพอกพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบ ดังที่คนส่วนใหญ่

ในประเทศไทยกำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

7 : หาลำไพ่พิเศษ

สำหรับผู้ที่มีเ งินเดือนน้อย แต่อย ากมีเงิ นเก็บมากกว่าตัวอย่ าง ที่เราแนะนำไปข้างต้นคุณอาจจะลอง

หารายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้การหารายได้เสริมนั้น ง่ายแสนง่าย เช่น

หากคุณมีความรู้ด้านภาษาคุณสามารถ รับแปลเอกสารต่าง ๆ ได้หรือหากคุณมีความสามารถด้าน

การขา ยคุณอาจจะหาสินค้ามาขา ยทางออนไลน์ โดยอาจจะเริ่มต้นที่ของเก่าภายในบ้านมาขาย

มือสอง เมื่อเริ่มมีกำไรก็นำไป ต่อทุนขย ายกิจการต่อไปหรือหากมีความสามารถในการประดิษฐ์

ของแฮนด์เมด ก็สามารถทำมาขา ยได้เช่นกัน

8 : ลงทุนต่อยอดเ งิน

เมื่อ คุ ณ เก็บเงิ นมาได้สักก้อน คุณสามารถนำเงิ นเก็บก้อนนั้น ไปลงทุนต่างๆได้ซึ่งแน่นอนว่าได้ผล

ต อ บ แ ท น ดี ก ว่า การเก็บเงิ นรอกินดอ กเบี้ย เงิ นฝากเป็นไหนๆเช่นฝากในบัญชี ฝากประจำซื้อ

พันธบัตรกองทุนรวม หรือซื้อ LTFRMF เป็นต้นเพื่อทำให้เ งินเก็บที่คุณมีอยู่ งอกเงยมากขึ้นไปอีก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …