เงินเดือนออกแล้ว แนะวิธีการอออมเงิน 4 วิธีช่วยให้เรามีกินมีใช้ถึงสิ้นเดือน

เงินเดือนออกแล้วก็ถือว่าได้ต่อชีวิตค่ะ แต่เงินเข้าบัญชียังไม่ทันไรก็มีเหตุ

ให้ต้องห ายไปเหมือนไม่เคยมีเงินเดือนมาก่อน เดื อดร้ อนไปจนถึงปลายเดือน

เพราะบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง หากเราสามารถยืดอายุเงินเดือน ให้อยู่กับเรา

ได้นานกว่านี้อีกหน่อยก็คงจะดี ควรจะต้องทำอย่ างไรนั้น วันนี้เรามี 4 วิธีออมเงิน

ที่ช่วยให้เรามีกินมีใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมาฝ ากกันค่ะ

1 : ผ่อน 0%

ข้อดีของการผ่ อนแบบ 0% นั่นคือเราไม่เสีย ดอกเบี้ ย รวมถึงยังสามารถผ่อนจ่าย

เป็นงวดๆ ได้ทำให้เราสามารถนำเงินสดที่เหลือไปทำอย่ างอื่นได้ด้วย

ดีกว่าการทุ่มจ่ายเงินเป็นก้อนเดียวจนไม่มีเงินเหลือค่

2 : คำนวนเงินเป็นรายวัน

หลังจากที่เราได้เงินเดือนแล้ว ลองหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไปก่อนค่ะ เช่น ค่าบัตรเครดิต

ค่าน้ำค่าไฟ บางคนที่มีค่ารถ ค่าน้ำมัน ลองคํานวณให้เรียบร้อยว่าใน 1 เดือนนั้น

เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แล้วเงินที่เหลือให้เราเอามาคํานวณเป็นรายวัน

3 : ใช้บั ตรเ ค รดิ ตเมื่อจำเป็น

การใช้บั ต รเ ครดิ ตก็เหมือนการนำเงินในอนาคตมาใช้ เพราะฉะนั้น

ก่อนที่เราจะรูดบัตรต่างๆในกระเป๋า เราควรมั่นใจก่อนว่าจะสามารถหาเงิน

มาจ่ายหนี้ได้ค่ะซึ่งหากไม่จำเป็นก็อย่ าเพิ่งนำเงินในอนาคตมาใช้จะดีกว่า

4 : ใช้แต้มจากบัตรแทนการใช้เงินสด

บ่อยครั้งที่เราได้แต้มสะสมจากการใช้บั ตรเ ครดิ ตต่างๆ เมื่อรวมกันหลายๆ

เดือนแต้มสะสมเหล่านี้ ก็มากขึ้นจนสามารถนำไปแลกสิ่งของ หรืออาหารมื้อหลักได้ค่ะ

หากเรามีแต้ม เครดิต มากพอก็ลองเข้าไปเช็ คโป รโมชั่นของบัตรนั้นๆ แล้วก็แลก

เสี ยเลยก็ได้ ถือเป็นการ ออมเงิน ในกระเป๋าได้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …