เตรียมใจให้พร้อมรับมือกับ 9 สิ่งนี้อย่ าคิดประมาทกับเรื่องเงินเชียว

เตรียมตัวเตรียมใจรับมือ 9 สิ่งนี้ อย่ าคิดประมาทกับเรื่องเงินเชียว

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง

มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 : ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลัง

เกษี ยณได้มากเพียงพอที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้าง

แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อนค่อยๆถูกใช้ไปจนหมดแล้วก็กลาย

เป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

2 : คอรั ปชั่ น และการโ กงจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ ว ย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การข าดเงินจะทำให้คนไม่มี

จิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : เงินจะหาย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต

โ ค วิ ด ที่ เ พิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค าร

ทั่ ว โลกจะให้ด อ กเ บี้ยเงินฝาก 0%เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้

ด อ กเบี้ ยเลย

4 : ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่

บ้านคอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด แต่พอมายุคนี้

ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านและยิ่งยุคที่เงินหาย ากยิ่งต้องทำงาน

มากขึ้นไปอีกเ พ ร า ะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

5 : ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่ างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วัน

ข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

6 : คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันมากขึ้น การที่มีรายได้เข้ามา

ม า กกว่ารายจ่ายแบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้

ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอาดอ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน

เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วและยิ่งลงทุนผิ ดที่ กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงาน

ไปตลอดชีวิต

7 : เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง

เพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

8 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่ น เป็นเ พ ร า ะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนหรอกนะ เมื่อเงิน

ล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนรวยซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับคนจน

จึ ง เ กิ ด ก า รใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบ

โดมิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ ของก็จะขายไม่ได้ ตลาด ห้างสรร พสิ นค้าไม่มี

ค น เดินคนส่วนมากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอ

เศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

9 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

ห า กเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เพิ่มมากขึ้นคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่

หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …