เตือนสติได้ดีมากๆ คนเราทุกคนมีรถอยู่ 4 คันในหนึ่งชีวิต

“รถ 4 คันในชีวิต” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

“เตียงทั้งสี่ในชีวิต” เตียงเด็ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคนไข้

“ใบทั้งสี่ในชีวิต” ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร

“น้ำทั้งสี่ในชีวิต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึนเม า น้ำเกลือ

“หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ต้องเดินด้วยกำลัง ขาของตนเอง

“สองดีในชีวิตที่ควรมี” สุขภาพดี จิตใจดี

“สามสหายในชีวิต ที่ควรถนอมเอาไว้” คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คนที่มาร่วมงานแต่งงานของคุณ คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุกข์ในชีวิต” ตัดใจไม่ขา ด สละไม่ได้ ยอมแพ้ไม่ลง ปลงไม่เป็น

“ห้าทรัพย์สินที่แท้จริงในชีวิต” ร่างกาย มิตรภาพ ความหวัง ความศรัทธา ความกล้าหาญ

พอเพียง… แปลว่า มีพอ ก็ไม่ได้แปลว่า ทุกข์ หรือ สุข

จน… แปลว่ามีน้อย แต่ไม่ได้แปลว่าทุกข์

รวย… แปลว่ามีมาก แต่ไม่ได้แปลว่าสุข

1 : เวลาใค ร บางคน “เปลี่ยนไป” เขากำลังสอนคุณ ให้เริ่มทำตัว มีค่า โดยไม่ต้องแคร์เขาเลย

2 : เวลาใค ร บางคน “เบื่อคุณ” เขากำลังสอนคุณ ให้คุณ ให้เวลา ตัวเองมากกว่าที่ให้เวลาเขา

3 : เวลาใค ร บางคน “ไม่รักคุณ” เขากำลัง สอนคุณให้รู้จัก รักตัวเอง…!!

4 : เวลาใค ร บางคน “ทำให้คุณผิดหวัง” เขากำลังสอนคุณว่า อย่าคาดหวังอะไรจากใคร

5 : เวลาใค ร บางคน “วิจารณ์คุณเละเทะ” เขากำลังสอนคุณว่าคนที่ไม่มีผลงานอะไรเป็นของตัวเองเลย จะทำลายคนอื่นได้มากแค่ไหน

6 : เวลาใค ร บางคน “หาเรื่องคุณ” เขากำลังสอนคุณ ให้รู้จักความใจเย็น และ รู้จักการให้อภัยคน

7 : เวลาใค ร บางคน “ลืมบุญคุณคุณ” เขากำลังสอนคุณว่า อย่าให้มากเกินไปกับคนที่ไม่คู่ควร

8 : เวลาใครบางคน “นินทาคุณในแง่ลบ” เขากำลังสอนคุณว่า มนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆ แต่ตัดสินกันตามความพึงพอใจของตนเอง

9 : เวลาใค ร บางคน “ไม่สนใจคุณ” เขากำลังสอนคุณ ให้อยู่ได้โดยไม่มีเขา

10 : เวลาใค ร บางคน “พูดลับหลังถึงคุณในทางที่ไม่ดี” เขากำลังสอนคุณว่าอย่าไว้ใจใค ร ง่ายๆ ต้องดูนิสัยใจคอให้นานพอที่จะรู้จักคนๆนั้นจริงๆ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …