เป็นกำลังใจให้คนท้อ ชีวตเราต่างมีขึ้นมีลง จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน

จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน “ชีวตทุกคนต่างมีขึ้น มีลง” (เป็นกำลังใจให้คนท้อ)

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22 ปี..แต่ต้องรออีก 2 ปีถึงจะหางานทำได้ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิต

เป็นนายตัวเอง เป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20แต่ต้องมาประสบอุ บั ติ เหตุจ บ ชี วิ ตลง

ในอายุ เพียงแค่ 25 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง..ขณะที่บางคนแต่งงานแล้ว แต่มีลูกไม่ได้ดาราดังบางคน วางมือ จากวงการบันเทิงต อนอายุ

35 ปี ขณะที่ดาราบางคนแจ้ง เกิดในวัย 5 0ปี

บางครั้งเราก็ได้เหนว่า…ผู้คนรอบตัว เราหลายๆคนบางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน ก็ประสบความสำเร็จ

ทีหลังเราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใจและอย่ าได้ประเมินใคร ต่ำเกินไป หรือเผลอไปดูถูกใคร

เขาอาจกำลังทำงาน อย่ างหนัก ในเส้นทางของเขาและเราก็ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเส้นทางของเราชีวิต

ของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้น

เปรียบเหมือนต้นไม้ น้อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ ย วเ ดี ย วโตเป็นถั่วงอกเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้ เร็วแต่ ก็คงอยู่ได้

ไม่นานบางคนเปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติมโตและบ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออกดอก

ออกผมแล้ว ยั่งยืนและย าวนานกว่า

จำไว้…ไม่มีหรอกคำว่า ล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้ วล้มเลิกไปก่อนจงอย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลว ของเรากับ

ความสำเร็จของใครแค่บางจังหวะ ในชีวิตอย่ าคิดว่า จะเป็นแบบนี้ ตลอดไปทุกความสำเร็จของทุกคน…มีช่วง

เวลา ที่เหมาะสมของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเ พ ร า ะผมไม่มีเงินเก็บผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเ พ ร า ะผมยังไม่

ประสบความสำเร็จผมไม่กล้าขี้เกียจเ พ ร า ะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย

ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไม่ทำ เ พ ร า ะต่อให้ผมเลือกที่จะสบายและขี้เกียจ ทำงานในวันนี้

แต่..ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้เลย

อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เ พ ร า ะชีวิต ยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวายข องบุคคล ดังนั้น…ความ

เข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือก คุณจะไม่อิจฉารายได้ หรือเ งินเดือนของคนอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุกวัน และลำบากแทบทุกคืนกว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และมีมากขนาดนี้ได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …