“เริ่มจากศูนย์ไปถึงเงินล้าน” 4 วิธีคิดของคนรวยที่กำลังก่อตัวกับเรื่องเงิน

เพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย ต่างกันมากน้อยแล้วแต่คน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ง

ที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือ เวลา เพราะในแต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่ วโมง หากเรานอน

วันละ 8 ชั่ วโมงก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง รวมเวลา 10 ปีนั้น เป็นเวลาหลายหมื่นชั่ วโมง

เพราะฉะนั้นแล้ว พอเรามีเป้าหมายในชีวิต เราก็ควรทำมันให้ดี ในเวลาที่เรามี

เพราะเรามีความตั้งใจ มุ่งมั่นทำอะไร สม อ งก็จะมีแต่เรื่องนั้นๆ อย่างคนที่เรียนหนังสือเก่งๆ

สม อ งก็จะจดจ่อ แต่กับการอ่าน การเขียน การคิด เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองเก่ง

และเชื่อมั่นว่าเราทำได้ แค่มีความมุ่งมั่นอย่างถูกวิธี ก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างที่ฝัน

ซึ่งเราได้เสนอวิธี “ร วย” ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่

ได้ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอ กเงยและมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.หาเงินได้ ต้องมีเงินเก็บ

เราจงเป็นประหยัด (แต่อย่าขิ้งก) เพราะการประหยัด ต่างจากการขิ้เหนียว

คือ คนที่ประหยัด เขาจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขิ้เหนียวนั้นจะไม่ยอม

จ่ายอะไรเลย แม้จะจำเป็นแค่ไหน ก็ไม่ยอมจ่าย เพราะการมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่าย

อย่างเหมาะสมได้ มันน่าเป็นทุกข์กว่า การที่มีเงินน้อยอีกนะ คนที่ต้องการจะรวยเนี่ย

จึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขิ้เหนียว หากมีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ก็ต้องใช้ไป

อย่าเก็บเงินอย่างเดียว จนไม่ยอมเอาเงินที่มีไปรักษ าตัวเอง เจ็ บป่ วยมาก็อาจ

จะไม่มีโอกาสได้ใช้และสิ่งที่สำคัญ ที่สุดของคนเรา ไม่ใช่เงินแน่ๆ แต่มันคือสุขภาพ

ของเราต้องมาก่อนหากมีเงินแล้วสุขภาพไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ จริงมั้ย!

2.คิดให้ถูก ก่อนวิ่งหาเงิน

การมีแค่ไหนจึงเรียกว่ารวย หากพูดถึงคำว่า เงินใครๆ ก็ อย ากมีกันทั้งนั้น แต่มีเงิน

แค่ไหนล่ะจึงจะเรียกว่าร วย พอจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่า เท่าไหร่ถึงจะรวย

คำว่ารวย น่าจะขึ้นอยู่ กับเรื่องอื่นๆ ด้วยเราต้องมาดูว่า เรามีความจำเป็นจะต้องใช้

มากน้อยแค่ไหน แต่หากเรามีทรัพย์สินทั้งเงินทอง ที่ดิน ร ายได้จากการให้เช่ า

หรือร ายได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้แบบที่ไม่ต้องทำงาน มันก็น่าจะเข้าข่ายคน

ที่เรียกว่า ร วยได้ การตั้งเป้าหมายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราด้วย

เพราะหากใช้มากก็ร วยย าก แต่หากใช้น้อยเก็บเยอะ ก็รวยเร็วบางคนเรียกความรวยว่า

อิสรภาพทางการเงิน ง่ายๆ คือไม่ได้ทำงานก็สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะ

3. แนะนำวิธีใช้ชีวิต เพื่อรักษาความรวย ให้อยู่กับเรานานๆ และยั่งยืน

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว และถ้าเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร ก็ทำได้และเป็นอิสระ

ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่กลับกัน เมื่อเราแต่งงานมีครอบครัวแล้ว การคิดถึง

ครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่เลี่ ยงไม่ได้ เพราะอุปนิสัยของคู่ชีวิตนั้น บอกถึงอนาคต

ความร่ำรวยของครอบครัวได้เลย และถ้าคุณเลือกคู่ชีวิต ที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย

ไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่ง มันก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ ว แต่หากคุณเลือกคู่ชีวิต

ที่รู้จักออมช่วยกัน โอกาสที่จะร่ำร วยก็มี หากคุณได้มีโอกาสได้เลือก

คิดดูสิว่า คุณควรเลือกคู่ครอง แบบไหน จึงจะเหมาะกับคุณ

4. มีเงินเก็บ แล้วต้องเอาไปลงทุ นเพื่อ มุ่งสู่ความรวย

ในหนังสื อได้มีคำแนะนำ ในเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้ น และก็มีอยู่ 6 วิธีซื้ อหุ้ น

สำหรับคนที่ไม่ใช่ เซียนหุ้ นแม้ว่าเราไม่ใช่ เซียนหุ้ น ก็สามารถจะสร้างกำไร

จากการเล่นหุ้ นได้ โดยเลือกซื้ อด้วยวิธีที่ปลอดภัย ไว้ก่อน

1.เลือกหุ้ นที่มีปันผลมาเป็นประจำ

2.อย่าซื้อหุ้ นตามเสียงเชียร์

3.ใช้เงินนอน ซื้อหุ้ น

4.คิดว่านี่แหละ คือการซื้ อบริษัท และถือย าวได้

5.เลือกซื้ อหุ้ นในปีที่หุ้ นตกสุดๆ

6.เลือกซื้ อหุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In Uncategorised
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …