“เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สาย” ประโยชน์ของการออมเงิน สร้างรากฐานของเราในอนาคต

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิน แต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที

ผมก็จะแนะนำ ให้ลองอ่านบทความนี้ดู ชื่อบทความว่าประโยชน์ ของการออมเงินว่า

การออมเงินนั้นมันดี กับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบันและอนาคต

แค่ไหนมาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเงินกัน เลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงิน เป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นต้นว่าหากวัน ข้างหน้า

คุณประสบอุบัติเหตุ โดยมิได้คาดคิดก็มีเงิน ออมก้อนนี้ คอยช่วยคุณ

2. การออมเงินยังช่วยให้ คุณบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการใน อนาคตได้อีกด้วย

เช่นคุณต้องการมีรถยนต์ เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี

การออมเงินของคุณช่วย ทำให้คุณมีเงิน ซื้อรถยนต์ได้

3. การออมเงินนั้น สามารถทำให้อนาคต คุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคง

ต่อฐานะความเป็น อยู่ของคุณได้

4. ยามคุณแก่ชราลงสังขาร ของคนเราย่อม ไม่เที่ยงมี โ ร ค นั้น โ ร คนี้

มารุมเร้า คุณก็จะได้มีเงินรักษา โ ร ค ภัยต่าง ๆ ที่เข้ามารุมเร้า

5. เงินออมสามารถช่วยให้คุณ สามารถนำเงินก้อนนี้ไ ปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

6. เงินออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงาน แต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้หลัง จากการแต่งงาน หรือ จะเก็บไว้ไปฮันนี่มูน ก็ยังได้

7. การออมเงิน ทำให้คุณมีเงิน ที่จะนำไปลงทุน หรือ ทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไป กู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคง ให้แก่คุณครอบครัว และลูกหลานต่อไป ในอนาคตได้

8. เก็บเงินออมเผื่อ ไว้ใช้เวลาที่เราอยากไป เที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือ ในยุโรป

หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อยากไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้ จะช่วยเหลือเราเอง

9. ในยามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลานเงิน ออมของเรา ยังนำไป เข้าวัดวาอาราม

หรือมูลนิธิต่าง ๆ ได้สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้ เลี้ยงตัว ในยามที่เรา ไม่มีลมหายใจแล้ว

10. เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือก ที่จะจ่ายเงินสด แทนการผ่อน

ซึ่งถือว่าเป็น ภาระและ มี ด อ ก เบี้ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่ จะจ่ายเงินก้อน

เมื่อพร้อมเพื่อยามหลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวล ว่าเงินช็อต เมื่อไหร่

จะโดนเค้ามายึดรถ หรือ ยึดบ้านกลับไป

11. เงินออมสามารถส่งต่อ เป็นมรดกต่อ ลูกหลานได้

12. เงินออมนั้น สามารถนำไป ช่วยคนในครอบครัว ของคุณที่เกิดป่วย

ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเงินของเรา ไม่สะดุด หรือ ไม่ช็อต

13. เงินออมช่วยคุณ ในยามแก่เฒ่ า ช่วยให้คุณมีเงิน ใช้จ่ายต่อ

ในเวลาที่คุณ ไม่มีเรียวแรงทำงาน ต่อแล้ว

14. และสุดท้ายการออม เงินทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่ เป็นหนี้

เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อนไป ใช้และเงิน ที่ได้มาก็ต้องไป ผ่อนใช้หนี้อีก

ส่วนก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตาม วิถีชีวิตของ แต่ละคนซึ่งคนไม่มีหนี้

นอนหลับสบาย กว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้ จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญ บางส่วนเล็ก ๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออม

ยังมีประโยชน์อีก มากหากพิจารณาในภาพ รวมจะพบว่า ประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง

จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงิน ออมที่มี

เป็นเงินทุนในการพัฒนาประเทศ และสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานส่งเสริม ศักยภาพ

การลงทุนของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสิ นขอยืมเงินกู้ จากต่างประเทศ

เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้า ต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยง

จากความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้ กล่าวมา..

ล้วนแล้ว แต่สร้างผลประโยชน์ ให้แก่ชีวิต ของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชน

หรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็น อยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุข ของครอบครัวเกิดขึ้น จากรากฐานของความมั่นคง ทางฐานะและทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน

ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณ ก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้ว

เป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิด แต่ความสุขความเจริญ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้น ดีแค่ไหนจากคำที่มี คนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน”

ถ้าหาก จะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม” ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ

เพราะฉะนั้น เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สาย ที่จะออมเพื่อรากฐานที่มั่งคง ของเราในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …