เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ความรักของเธอยืนย าวขึ้น

ถ้าอย ากให้ความรักราบรื่น คนรักกันต้องเปิดใจคุย 3 เรื่องนี้

1 : เรื่องของอนาคต

จริง ๆ แล้วมันอาจจะดูย ากไปสักหน่อย สำหรับผู้ชายบางคน แต่ถ้าเขา

รักคุณจริงเขาจะพูดคุยเรื่องนี้ แต่ต้องระวัง ไม่ใช่ว่าถามถึงเรื่องนี้ ตั้งแต่

ตอนคบกันใหม่ ๆ นะคะ

สำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญ แต่การอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ

ทุกอย่ างเหมือนเดิมและไม่มีเป้าหมายที่แท้จริง อาจทำให้เกิดความเบื่อ

หน่าย และถอดใจในความรักไปในที่สุด

ดังนั้น ถ้าคุณคบกับแฟนมาระยะหนึ่ง ก็ควรเริ่มต้นวางแผนเรื่องอนาคตของ

แต่ละคนได้แล้ว

ทั้ง นี้ ถ้าคุณอายุยังน้อยก็ไม่ใช่ให้เตรียมแผนสำหรับการแต่งงาน หรือการมี

ลูก อะไรทำนองนั้นหรอกนะอาจจะเป็นเพียงแผนการเรียนของแต่ละคนการ

ป รั บ การใช้ชีวิตที่อาจจะต้องอยู่ต่างมหาวิทย าลัยหรือหลายสิ่งหลายที่จะ

เปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งมันสำคัญมากที่ต่างคนต่างต้องมีความฝันและแผน

การในอนาคตของตัวเอง แต่ทั้ง 2 คนจะอยู่ร่วมกันยังไง นั่นล่ะคือสิ่งสำคัญ

2 : ความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจ

เรื่องนี้เป็นสิ่งแรกที่คู่รักทุกคนควรทำ บางครั้งต่างคนต่างมีปัญหา และเรื่อง

ราวมากมายในชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน มักจะหลงลืมความรู้สึก

และปัญหาของอีกคน

ดังนั้น สิ่งที่เธอควรทำก็คือ ต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีไปพร้อมๆกันที่สำคัญ

เมื่อไหร่ที่เขาทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เธอโกรธก็ควรพูดความรู้สึกถึง

สิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดี 100% แต่การเก็บสะสมความโกรธ หรือ

ความโมโหไว้ในใจก็ไม่ใช่เรื่องดี

3 : ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เขามีให้

เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ความรักของเธอยืนย าวขึ้นยิ่งคบกันนาน

เท่าไห ร่ ข้อดีและสิ่งดี ๆ ที่เขาทำให้ ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเคยชิน จนเกิด

ค ว า ม เ บื่ อ ห น่ายและเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับมัน ดังนั้น ลองพูด

ขอบคุณเขาทุกวันนะคะอย่ าให้สิ่งดีๆ ที่เขาทำให้เป็นเรื่องที่ธรรมดาจนเธอ

หลงลืมที่จะขอบคุณเขา

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …