เลือกป่าที่อยากเจอมากที่สุด 1 แห่ง ป่าที่คุณอยากไปบอกตัวตนของคุณ

ป่าที่คุณอย ากไปสัมผสัสักครั้ง บอ กตัวตนของคุณ เลือกป่าที่คุณอย ากไปมากที่สุด 1 ป่า

เกมจิ ต วิ ท ย า มาให้คุณได้ลองเล่น เป็นเกมเลือ กภาพผืนป่าที่อย ากไปมากที่สุด 1 ใน 6 ผืนป่า

แล้วไปอ่ า นคำทำนายว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนของคุณเป็นคนอย่ างไร

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 1

คุณเป็นคนอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ถึงแม้ว่าภายนอ กคุณจะดูนุ่มนิ่ม

แต่คุณก็ไม่ใช่คนที่จะดูถูกได้ง่ายๆ นอกจากนั้นคุณยังชอบการผจญภั ยเป็นชีวิตจิ ตใจอีกด้วย

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 2

คุณเป็นคนใจกว้าง รักอิสระมาก ในเรื่องของความรักแน่นอนว่าคุณไม่ใช่คนขี้หึง

แต่ถึงอย่ างนั้นคุณก็ต้องการให้คนรักให้เกียรติคุณบ้าง เหมือนที่คุณให้เกียรติเขา

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 3

คุณเป็นคนตรงไปตรงมา จริงใจ ยอมหั กแต่ไม่ยอมงอ เรื่องไหนที่คุณคิดว่าผิดมันก็คือผิด

ถึงแม้จะหาเหตุผลมาอ้างมากมาย แต่มันก็คือผิดอยู่ดี

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 4

คุณเป็นคนช่างสังเกต และเป็นผู้ให้อย่ างแท้จริง นอ กจากนั้นแล้วคุณยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน

เจออะไรก็ยิ้มไว้ แต่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่ระเบียบจัดเอาการเหมือนกัน

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 5

คุณเป็นนักคิด ฉลาดและออ กจะลึกลับหน่อยๆ แต่ถึงอย่ างนั้นคุณก็ไม่ใช่พวกที่เข้าถึงย าก และชอบหมกตัวอยู่คนเดียว

กลับกันคุณกลับชอบเข้าสังคมด้วยซ้ำ แต่คุณก็จะมีมุมอินดี้ๆ ของคุณนั่นแหละ

ป่าที่อยากไปเจอ : หมายเลข 6

คุณเป็นคนมุ่งมั่น ภักดี จริงใจ ถ้ารักใครแล้วก็จะรักแค่คนๆ นั้นคนเดียว เพราะงี้คุณถึงเกลี ย ดคนที่หล ายใจมาก

ความไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งเดียวที่คุณยอมไม่ได้

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …