เวลาที่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลทำให้อะไรหลายๆอย่ างเปลี่ยนแปลงตาม

ฝากถึงผู้ใหญ่วัย 50 ปี ใช้ชีวิตแบบนี้จะมีความสุข แบบสงบใจ

เ ว ล า ที่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลทำให้อะไรหลายๆอย่ างเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

แน่นอนว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมมีอะไรที่เปลี่ยนไปมาก อยู่ให้เป็นหากอายุของคุณมาก

จงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแบบสงบใจตัวเอง

1 : ออกกำลังกายให้เป็นนิสัย

ให้ทำเหมือนกับว่าวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย จะมีความรู้สึกหงุดหงิด

อะไรแบบนั้นเลย เราจะต้องทำตัวเป็นคนสูงอายุที่มี สุขภาพดีมี สุ ข ภ า พ ที่แข็งแรง

2 : บินออกจากรังให้เหมือนนก

นกที่นอนอยู่กับรังนั้นเป็นนกที่กำลังกกไข่ เมื่อเราอายุเข้าเลข 5 แล้ว จะเอาไข่ที่ไหนมาก

ลูกหลานก็พากันบินออกจากรังไปสร้างรังใหม่กันหมดแล้วให้ตัวเรารีบบินออกจากรัง

เหมือนนก หากยังบินไหว อย่ านั่งอยู่บ้านอยู่ตลอดทั้งวันจนกลายเป็นคนที่ติดบ้าน

หาเวลาเที่ยวบ้าง หาเวลาเจอเพื่อนบ้างจะทำให้คุณสดชื่นขึ้น

3 : จงทำตัวเหมือน ห ม า ก รุ ก

ทำตัวเหมือนกับหม า กรุก เ พ ร า ะว่าเวลาจะลุกจะยืนหรือจะนั่งให้เราคิดให้ดี ๆลุกเดิน

อย่ างช้าๆ ไม่ต้องรีบ เกิดลมขึ้นมาจะลำบากเอานะ ไม่ได้ล้มแค่คนเดียวแต่มันจะล้ม

ทั้งกระดานเสียกระบวนไปหมด

4 : จงนอนเหมือนเมาเห็ด

น อ นให้พอหลับให้สนิท เมื่อรู้สึกว่าง่วงก็นอน ในเวลากลางคืนนอนอย่ าให้เกิน 22:00 น.

ในเวลากลางวันเมื่อรู้สึกง่วงก็ให้หาเวลางีบสัก 10 นาที 20 นาทีก็ยังดีเ พ ร า ะมันจะรู้สึก

สดชื่นได้เยอะ

5 : กินอยู่เหมือนแมวเดิน

กินช้าๆทีละน้อย กินเบา ๆ อย่ ากินเยอะ เ พ ร า ะระบบทางเดิน อ า ห า ร ไม่ได้ดีเหมือน

ตอนหนุ่มสาว แล้วเดี๋ยวมันจะสำลักไม่ดีต่อ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

6 : ให้อารมณ์เหมือนดังกิ่งไม้ไหว

ใ ห้พริ้วไหวไปตามอารมณ์ บางครั้งไม่ได้ดั่งใจให้ทำความเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติของชีวิต

เวลาที่กิ่งไม้มันตัดมันก็ไม่ร้องเสียใจ แต่มันจะงอกกิ่งใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูตนเองขึ้นมาให้

ได้เร็วที่สุด ตัวเราเองก็เหมือนกัน หากถึงเวลาสูญเสียสิ่งใด ก็ให้เข้าใจมันให้เร็ว และชีวิต

ในบั้นปลายก็จะอยู่ด้วยความเข้าใจ และมีความสุขมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …