แนวคิดดีๆ แบบคนจีน เก็บไว้สอนลูกสอนหลาน ให้เป็นคนมีอนาคต พึ่งพาตัวเองให้เป็น

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูกครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทยให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีน

มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนด

ลักษณะนิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูก

ของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิ ท ธิ พ ล มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา

นอ ก จากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน

ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

วันนี้…เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีน

ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง…ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋

หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดีเพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร

ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยัน

ทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

2. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่

ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิต

ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็ก

ที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…

ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีน

เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน

คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…

การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

5. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก

สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อย

ให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้) ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาส

และประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …