แบ่งเงินเป็นกอง ๆ แม้เงินเดือนน้อยก็สามารถพลิกฐานะตัวเองได้

แบ่งเงินเป็น 5 กอง แม้เงินเดือนน้อยก็ทำได้พลิกฐานะตัวเอง

แ ป๊ะ ช า ว จี น อ พ ย พมาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกง ก่อร่างสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตบน

แ ผ่ น ดิ น ใ ห ม่ โ ด ย เ ริ่ มจากการขายดอกไม้ในวัยเพียง 25 ปี และต่อมาได้

เ ริ่ ม ข ยับ ขย าย จนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจการเช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรมชื่อดัง ทำบริษัทประกันชีวิต

และโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมหาเศรษฐีท่านนี้ ได้กลายเป็นเศรษฐีเบอร์ 1 ของ

เอเชีย

สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นจากความพย าย าม ความอดทน และระเบียบวินัยในการ

ใช้จ่ายแป๊ะได้บอกต่อเคล็ดลับความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์

จนขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศโดยเขาบอกว่า ใช้เคล็ดลับ แบ่งเงิน

เป็น 5 กอง ดังนี้

ตัวอย่ าง : สมมุติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท

แบ่งกองที่ : 1 เพื่อการลงทุน (25%) = 5,000 บาท

เงินกองนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ (แม้ว่าธุรกิจแรก ๆ

ข อ งคุณจะล้มเหลวก็ตาม) แต่อย่ างน้อยมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้น

แ ละ มองเห็นหนทางที่จะเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองชัดเจน

ยิ่งขึ้น คุณอาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ แล้วค่อย ๆ ขยับขย าย หรือเริ่มต้นลงทุนใน

หุ้นดีๆสักตัว เชื่อเถอะว่า เมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณลงทุนไว้ มันย่อมงอกเงยออก

ดอกออกผลอย่ างแน่นอน

แบ่งกองที่ : 2 ซื้อความสุข (10%) = 2,000 บาท

การซื้อความสุขให้ตนเอง สามารถทำได้หลายรูปแบบ ตามความชอบของแต่ละคน

แ ต่เ ราอย ากแนะนำให้เก็บสะสมเงินส่วนนี้ไว้ สำหรับไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จะ

ทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละ

สกุล และไม่รู้จักใครเลยเป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอด ที่คุณจะต้องงัดทุกความ

สามารถที่มีออกมาใช้ในการเที่ยวทริปนี้

เมื่ อ คุณทำสำเร็จและผ่านมันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพลังเต็มเปี่ยม

เพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับสิ่ง

เดิม ๆ และอาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

แบ่งกองที่ : 3 ค่าใช้จ่าย (30%) = 6,000 บาท

เป็น ค่ าใช้จ่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้น

อาห า รที่ดีต่อสุขภาพและประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่มเฟือย และไม่จำเป็นทิ้ง

ไ ป เ ช่ น บุ ฟ เฟ่ต์แพง ๆ กาแฟแบรนด์ดังที่ราคาสูง ขนมขบเคี้ยว ถ้าคุณตัดสิ่ง

เหล่านี้ออกไปได้รับรองว่า 6,000 บาท ใช้อยู่ใช้กินได้อย่ างเพียงพอแน่นอน

แบ่งกองที่ : 4 การศึกษา (15%) = 3,000 บาท

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือมีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็น

ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้อย่ างก้าวกระโดด จะซื้อหนังสือพัฒนาตนเองมา

อ่านเข้าคอร์สอบรมหลักสูตรด้านการลงทุน หรือศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็

แล้วแต่ความสะดวก

แบ่งกองที่ : 5 สร้างสายสัมพันธ์ (20%) = 4,000 บาท

เ งิ นสร้างความสัมพันธ์ หรือสร้าง Connection กับคนอื่น ๆ เช่น ลงทุนเลี้ยงอาหาร

ให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถ คนที่เขามีความเก่งกว่าคุณ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรู้เรียนรู้ทัศนคติ และมุมมองด้านต่าง ๆ จากเขา มื้อนึงอาจใช้เงินอยู่ที่ประมาณ

1‚000 ถึง 1,500 บาท

คุ ณ จะ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตกอาทิตย์ละครั้ง

ดั ง นั้ น คุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่า คุณจะนำเงินนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบหนึ่งปี

คุณจะรู้จักผู้คนมากขึ้นอย่ างแน่นอน อาจได้รับความช่วยเหลือดีๆ จากบุคคลเหล่านั้น

และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

ทั้ ง นี้ คุ ณไม่จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วน..ตามที่กล่าวมาแบบเป๊ะๆ ก็ได้ ให้แบ่งตามความ

เหมาะสมของแต่ละคนแต่มีข้อแม้ว่า ควรแบ่งออกเป็น 5 กองเสมอ แป๊ะยังแนะนำเพิ่ม

เ ติ ม ด้ ว ยว่า คนหนุ่มสาวสมัยนี้ มักทานอาหารนอกบ้านซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า

ร า ค า แพง แล้วโพสต์รูปลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุขเพียง

ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ควรเก็บออมไว้

เพื่อสร้างธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต หากอย ากพลิกฐานะตัวเองจริง ๆ เราต้องรู้

ว่ า อะ ไ รควร อะไรไม่ควรและรู้จักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็

เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่ างน้อยๆ 5 ปี จึงจะ

เห็นผลชัดเจน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …