แม้อายุมากก็ดูดีได้ 25 เทคนิค ทำให้มีชีวิตชีวาไม่แก่เร็ว

25 วิธี ทำตัวไม่ให้ “แก่” แม้อายุมากก็ดูดีได้นะ

ควา มสวยงามกับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูด ได้ทุกอย่ าง หมั่นดูแลตัวเอง

เข้าไว้ชีวิตดีแน่นอน เ พ ร า ะในโลกนี้ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่เ พ ร า ะนั้น

จึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

1 : เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เ พ ร า ะเราไม่มีเวลา

ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

2 : นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเองเข้าไว้

3 : อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ลข่ าวส ารที่เป็นปัจจุบันเสมอ

4 : อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหั วงู หรือมนุษย์ป้ า

5 : ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม ไม่เที่ยว

6 : อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

7 : อย่ าจี บปากจี บคอ เ พ ร า ะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

8 : อย่ ายีผม อย่ าฉี ดสเปรย์ อย่ าดัดผม

9 : ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ น ทาว่าไม่ดี

ลับหลังคนอื่น

10 : มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

11 : อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ บ้าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

12 : มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อดีเหมือนกับใบหน้า

13 : อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่อ

14 : ดูแลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญอะไร

15 : ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

1 6 : อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ

อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

17 : ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหน

ก็ตาม

18 : อย่ าหม กมุ่นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

19 : ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

20 : ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

เมื่อเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

21 : หัวเราะเสี ยงดังๆ หัวเ ร าะมากๆ

22 : อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และลืมอดี ต

23 : อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

24 : หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

25 : เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น อารมณ์ดี

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …