ในวันที่เงินเก็บเหลือน้อย หนี้ก็ยังต้องจ่าย ควรปรับตัวอย่ างไรดี..วิธีนี้มีคำตอบ

หนี้ก็ยังต้องจ่าย เงินเก็บแทบไม่เหลือ ควรปรับตัวยังไงดี (เรามีคำตอบ)

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงิน ช็ อ ต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี วันนี้จะนำเสนอ 6 วิธีการ

ใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่าเรา

จะ มีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเชียว ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้อง

หยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้ แบบ งู กินหาง ไม่รู้จักจบต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้าง พอใช้จ่ายหรือไม่ หรือใน

แต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อ น ชำระหนี้สินค้า

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับ อะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้

จ่ายอะไรบ้าง และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

3 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้น

ให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มีดอก เบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนและ ควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รัก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ

ตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมดภาระหนี้แล้วไม่

ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นเชียว เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็น

เงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดหากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวน

เจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถ ขายเพื่อปลดหนี้ได้ก็จะเข้าสู่กระบวน

การของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์

หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่มใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจ

ตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขายหรือ

ไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัดหรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ สำหรับใครที่หมุน

เงินไม่ทัน การเงินติดลบ หรือเป็นหนี้อยู่ อย่ าเครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือกับปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ าได้หนี

หนี้ หนีปัญหาและต้องรู้จักบริหารหนี้ อย่ าปล่อยให้หนี้มาบริหารตัวเราเอง ดังนั้น หากรู้จักประเภทหนี้ที่ได้ก่อขึ้นมา

จะช่วยให้สามารถ จัดการหนี้เหล่านี้ได้อย่ างถูกทางครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …