ในวันที่เงินเก็บเหลือน้อย หนี้ก็ยังต้องจ่าย ควรปรับตัวอย่ างไรดี..วิธีนี้มีคำตอบ

หนี้ก็ยังต้องจ่าย เงินเก็บแทบไม่เหลือ ควรปรับตัวยังไงดี (เรามีคำตอบ)

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงิน ช็ อ ต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี วันนี้จะนำเสนอ 6 วิธีการ

ใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่าเรา

จะ มีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเชียว ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้อง

หยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้ แบบ งู กินหาง ไม่รู้จักจบต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้าง พอใช้จ่ายหรือไม่ หรือใน

แต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อ น ชำระหนี้สินค้า

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับ อะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้

จ่ายอะไรบ้าง และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

3 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้น

ให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มีดอก เบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนและ ควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รัก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ

ตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมดภาระหนี้แล้วไม่

ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นเชียว เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็น

เงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดหากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวน

เจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถ ขายเพื่อปลดหนี้ได้ก็จะเข้าสู่กระบวน

การของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์

หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่มใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจ

ตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขายหรือ

ไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัดหรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ สำหรับใครที่หมุน

เงินไม่ทัน การเงินติดลบ หรือเป็นหนี้อยู่ อย่ าเครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือกับปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ าได้หนี

หนี้ หนีปัญหาและต้องรู้จักบริหารหนี้ อย่ าปล่อยให้หนี้มาบริหารตัวเราเอง ดังนั้น หากรู้จักประเภทหนี้ที่ได้ก่อขึ้นมา

จะช่วยให้สามารถ จัดการหนี้เหล่านี้ได้อย่ างถูกทางครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

5 สิ่งนี้ของผู้หญิงที่ ยิ่งแก่..เธอยิ่งเก่ง

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …