ไขความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ จากกุญแจดอกที่คุณเลือก

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นเกมไขความเป็นตัวตนของคุณออกมาจากกุญแจดอกที่คุณ

อย ากที่จะใช้มากที่สุด โดยให้คุณนั้นเลือกกุญแจมา 1 ดอ ก เป็นดอ กที่คุณนั้นชอบมาที่สุด

เมื่อเลือ กได้แล้วไปอ่ า นคำทำนายความเป็นตัวตนพร้อมๆ กัน

กุญแจหมายเลข : 1

กุญแจดอ กนี้ ความหมายไว้ว่า คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่ านเข้ามาในชีวิต

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่

ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูด คิดอย่ างไรก็พูดออ กไปอย่ างนั้น ะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำให้ใคร

เดือดร้อนและไม่ทำให้ตัวเองเดือ ดร้อน ลักษณะภายนอ กของคุณจะเป็นคนเงียบๆ แต่ใครได้คุณเป็นเพื่อนสนิท

แล้วล่ะก็ บอ กเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุกสุดๆ สำหรับในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว

ไม่ชอบคุยกับใครหล า ยคน หากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก มีคนอื่น คุณจะถามเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น

จะให้อภั ยเพียงแค่ไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น หากมีครั้งที่ 3 คุณจะขอบายเลยทันที

กุญแจหมายเลข : 2

กุญแจดอ กที่ 1 บ่งบอ กว่า คุณเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ ชอบในเรื่องของความมั่นคง

มีความลับอยู่ในตัวสูง ลักษณะภายนอ กของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆ แต่ดความซื่อของคุณนี่แหละ

ทำให้ใครหล ายคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ

คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ หากใครได้ร่วมงานกับคุณจะรู้เลยว่า คุณเป็นคนที่จริงจัง

สำหรับในเรื่องของความรักถ้าหากคุณได้รักใครสักคนนึงคุณจะทุ่มเทเต็มที่คุณจะทำทุกวิถีทาง

ให้รักอยู่กับคุณนานๆ ถ้าหากวันใดคนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญา หรือคิดจะจากไป

บอกเลยว่าไม่ต้องกลับมา เพราะว่าเรื่องความรักคุณเป็นคนที่เด็ด ขา ดมากๆ

กุญแจหมายเลข : 3

กุญแจดอ กที่ 2 มีความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด ในการลงมือทำ

อะไรก็แล้วแต่ คุณเลือ กที่จะมีระเบียบแบบแผน มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย

คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆ คุณเชื่อในข้ อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก ค

ณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง สำหรับในเรื่องของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็

คุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่เมื่อใดก็ต ามที่คนรักของคุณผิดคำพูดผิดคำสัญญา

ที่เคยให้ไว้ คุณจะไม่ขอร้องให้เขากลับมาเลย เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว และจริงจังกับความรักเป็นที่สุด

กุญแจหมายเลข : 4

กุญแจดอ กที่ 4 มีความหมายว่า หมายถึงความฉลาด เป็นคนช่างสังเกตุ ชอบคิดวิเคราะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจ

มีเมตต าต่อคนรอบข้าง แม้จะไม่รู้จักก็ต าม ลักษณะนิสัยภายนอ กของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา

พูดจาในบางครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใคร นิสัยภายในจิตใจ

เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออ ก

ให้ใครได้รู้ เวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะรักอย่ างถึงที่สุด แต่ถ้าหากหมดรักใครสักคนนึงแล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลย

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …