ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุขได้ หากมีวิธีคิดเหล่านี้

ใช้ชีวิตติดดินพบแต่ความสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุข

1 : ไม่สนใจกระแ สสังคม คนเราทุกคนมีเหตุผลเสมอ จงใส่ใจจงโฟกัสที่ตัวเรา

เ ร า อย่ าไปเพ่ งเล็ งคนอื่น เราคือเรา ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอก

2 : อยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอในตัวเอง รู้จักพอในการใช้ชีวิตฉะนั้น ก็ลอง

ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง มันจะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังส่ง

เสริมอาชี พเกษตรกร ให้พวกเขามีร ายได้อีกด้วย

3 : เลือกที่จะไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าวของตัวเองเ พ ร า ะ

เวลาเลิกงาน เราควรให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนที่สนิทกัน แม้เรา

จะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพแน่น ๆ

4 : หากจำเป็นต้องแต่งหน้า ก็ควรแต่งให้น้อยลง เ พ ร า ะรู้แล้วว่าการแต่งหน้า

เยอะๆ นั้น มันจะทำให้ดูแก่ ดูมีอายุ และถ้านอกจากนี้ยังประหยัดเงินได้มากขึ้น

ด้วย เ พ ร า ะประหยัดในการซื้ อเครื่องสำ อ าง

5 : ใส่ใจให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากๆ ไม่ควรยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต

ที่ผ่านมาเ พ ร า ะอดีตก็คืออดีต ยังไงซะมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้

ฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันดีสุด

6 : ลองใช้ของที่ธรรมดาๆ ไม่ติดหรูไม่ติดของแ บ รนด์ เ พ ร า ะคิดได้แล้วว่า

ของที่มันธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน ซื้อของแพงๆ มันก็เสี ยดายเงินยุคนี้

เรายิ่งต้องประหยัด อนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

7 : เ พ ร า ะความโก ร ธนั้น มันทำให้คนเราย่ำแ ย่ ฉะนั้น เราจึงพย าย ามที่จะ

ไม่โกรธใครนานๆ คนที่ทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ส่วนคนที่ไม่ดีนั้นปล่อยเขาไป

อย่ าไปยุ่ งกับเขา ทางใครทางมัน

8 : ขับรถธรรมดาๆ ไม่ได้ขับรถหรู เ พ ร า ะก็ขับไปไหนต่อไหน ก็ได้เหมือนกัน

เราไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพ งๆ มาขับ เพื่ออวดใครหรอกเ พ ร า ะตลอดชีวิตที่

ผ่านมา ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่คิดว่า เป็นคนดีในระดับหนึ่งไม่เคยเสแส ร้ ง

ในบางครั้งอาจจะโ ผงผ างไปบ้าง พูดตรงเกินไปบ้างแต่ที่สำคัญเลยคือ ไม่เคย

ค ดโก งใคร ไม่ฉลาดมากนัก แต่ก็ไ ม่โ ง่

สำ ห รั บเรื่องราวที่ผ่านมา ฉันเข้าใจว่าใครต้องการอะไร แต่แค่ฉันไม่อย ากจะแ ฉ

เ พ ร า ะการทำตัวเป็นคนฉลาดมันเหนื่อยจริงๆ นั่นแหละฉะนั้น ฉันจึงหลับตาข้าง

ปิดหูข้าง เพื่อช่วยลดความทุ กข์ เพิ่มความสุขได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บอกลาชีวิตลำบาก..ก้าวข้ามจากความจน ด้วย 10 วิธีนี้

“ความจนจ๋าฉันลาก่อน” บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้น … …