ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุขได้ หากมีวิธีคิดเหล่านี้

ใช้ชีวิตติดดินพบแต่ความสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุข

1 : ไม่สนใจกระแ สสังคม คนเราทุกคนมีเหตุผลเสมอ จงใส่ใจจงโฟกัสที่ตัวเรา

เ ร า อย่ าไปเพ่ งเล็ งคนอื่น เราคือเรา ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอก

2 : อยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอในตัวเอง รู้จักพอในการใช้ชีวิตฉะนั้น ก็ลอง

ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง มันจะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังส่ง

เสริมอาชี พเกษตรกร ให้พวกเขามีร ายได้อีกด้วย

3 : เลือกที่จะไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าวของตัวเองเ พ ร า ะ

เวลาเลิกงาน เราควรให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนที่สนิทกัน แม้เรา

จะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพแน่น ๆ

4 : หากจำเป็นต้องแต่งหน้า ก็ควรแต่งให้น้อยลง เ พ ร า ะรู้แล้วว่าการแต่งหน้า

เยอะๆ นั้น มันจะทำให้ดูแก่ ดูมีอายุ และถ้านอกจากนี้ยังประหยัดเงินได้มากขึ้น

ด้วย เ พ ร า ะประหยัดในการซื้ อเครื่องสำ อ าง

5 : ใส่ใจให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากๆ ไม่ควรยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต

ที่ผ่านมาเ พ ร า ะอดีตก็คืออดีต ยังไงซะมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้

ฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันดีสุด

6 : ลองใช้ของที่ธรรมดาๆ ไม่ติดหรูไม่ติดของแ บ รนด์ เ พ ร า ะคิดได้แล้วว่า

ของที่มันธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน ซื้อของแพงๆ มันก็เสี ยดายเงินยุคนี้

เรายิ่งต้องประหยัด อนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

7 : เ พ ร า ะความโก ร ธนั้น มันทำให้คนเราย่ำแ ย่ ฉะนั้น เราจึงพย าย ามที่จะ

ไม่โกรธใครนานๆ คนที่ทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ส่วนคนที่ไม่ดีนั้นปล่อยเขาไป

อย่ าไปยุ่ งกับเขา ทางใครทางมัน

8 : ขับรถธรรมดาๆ ไม่ได้ขับรถหรู เ พ ร า ะก็ขับไปไหนต่อไหน ก็ได้เหมือนกัน

เราไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพ งๆ มาขับ เพื่ออวดใครหรอกเ พ ร า ะตลอดชีวิตที่

ผ่านมา ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่คิดว่า เป็นคนดีในระดับหนึ่งไม่เคยเสแส ร้ ง

ในบางครั้งอาจจะโ ผงผ างไปบ้าง พูดตรงเกินไปบ้างแต่ที่สำคัญเลยคือ ไม่เคย

ค ดโก งใคร ไม่ฉลาดมากนัก แต่ก็ไ ม่โ ง่

สำ ห รั บเรื่องราวที่ผ่านมา ฉันเข้าใจว่าใครต้องการอะไร แต่แค่ฉันไม่อย ากจะแ ฉ

เ พ ร า ะการทำตัวเป็นคนฉลาดมันเหนื่อยจริงๆ นั่นแหละฉะนั้น ฉันจึงหลับตาข้าง

ปิดหูข้าง เพื่อช่วยลดความทุ กข์ เพิ่มความสุขได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …