ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้เจอกัน มันอาจเป็นผลของกรร มที่เราทำมา

การที่เราเจอกันได้เป็นเ พ ร า ะก ร ร ม มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ก ร ร ม นั้ น จะ พาคนทั้งสองมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่ง และหากหมดก ร ร ม

ไม่อย ากจากคงต้องจากสิ่งไหนที่เราทำมา ไม่อย ากเจอก็ต้องเจอ ไม่อย าก

จากก็ต้องจาก นี่แหละหนา ที่เรียกว่า ก ร ร ม

ฉะนั้น การที่เราโดน กระทำ จากคนอื่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นผลของกรร ม

ที่ เ ราทำมาก่อนนี้ ถึงจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ย าก เ พ ร า ะอยู่นอกเหนือวิสัย

ข อ ง คน ที่จะรับรู้ได้เสมือนแร งโน้มถ่วง ที่ดึงเราไว้บนพื้นโลกโดยที่เราไม่

รู้สึกตัว หรืออากาศ ถึงจะมองไม่เห็นซึ่งก็มีอยู่จริง

เ ว ร กร ร ม ก็เหมือนกัน ทุกการกระทำนั้นมีผลลัพธ์อยู่แล้ว ถึงเราจะเชื่อหรือ

ไม่ก็ตามเมื่อเราเข้าใจแล้ว ไม่อย ากที่จะสร้างกร ร ม กับเขาต่อไป ไม่อย าก

ให้เขามาทำไม่ดีกับเราอีก

เราก็ต้องหัดที่จะให้อภัย ปล่อยเขาออกจากใจ เลิกสร้างกร ร มส่วนตัวเขาจะ

สำนึกมั้ย ให้คิดซะว่า เราให้อภัยเราได้บุญส่วนเขาก็คงจะได้รับกร ร ม ที่เขา

ทำโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเขาเหมือนคำที่ว่า “บุญใครกรร ม มัน”

ต า มหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้ว่า ความบังเอิญนั้นไม่มีจริง

เ พ ร า ะทุกสิ่งล้วนต้องมีที่มาที่ไป นั่นคือ ตัวกร ร ม ที่นำพามา

แต่เมื่อพามาเจอกันแล้ว หลังจากนั้นคือ เราเองจะเป็นคนกำหนดกำหนดให้

ดีก็ร่วมกันทำดี จะกำหนดให้มันแย่ก็ทำไม่ดีซึ่งกันและกัน ก็อยู่ที่เราการพบ

เจอกันในปัจจุบัน คือผลของกร ร ม ในอดีตที่ผ่านมา แต่ชีวิตจะเป็นยังไง

ในอนาคต คือผลของกร ร ม ที่เราทำในวันนี้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …