ไอเดีย 6 อย่างหารายได้เสริมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ อยู่บ้านเงินไม่หด ช่วยเสริมให้มีกินมีใช้

ยุคนี้ไม่ว่าใคร ก็ต้องเผชิญกับปัญหากันทั้งนั้น มันส่งผลกระทบ

ต่อร ายได้ของเราในชีวิตประจำวัน ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำ

เพื่อเพิ่มร ายได้ให้กับทุกคน ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้

1. คือการลงทุ น เพื่อเพิ่มร ายได้ให้ตัวเอง

แต่เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้เลยว่า การลงทุ นมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี

โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจแบบนี้ การลงทุ นก็ คือการเพิ่มจำนวน

เงินด้วยเงิน จะพูดง่ายๆ มันคือการนำเงินที่เรามีไปลงทุ น ไม่ว่าจะเป็น

ในกองทุ นหรือหุ้ น จากเงินน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลมากขึ้นได้

แต่อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย

ให้เงินทำงานของมันเอง แค่เราต้องรู้จักตล าดการลงทุ นให้ดี

ก่อนตัดสินใจก็ศึกษาให้ดีด้วย

2. ขายอาหาร D e l i v e r y

เพราะมีหลายคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปนั่งทานที่ร้านไม่ได้

และก็ไม่สะดวกใจจะเดินออกไปซื้อ เป็นโอกาสของร้านอาหาร

D e l i v e r y แค่มีครัว มีฝีมือ สมัครเป็นสมาชิกแ อ ปพลิเคชั่ น

ก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบให้มาส่งที่บ้านแล้วทำอาหารขายได้

3. ปลูกผักสวนครัว ไว้ทานเอง

เพราะบางคนอาจมองว่า มันคือวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอเนี่ย

แต่ทว่า จะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้อยู่ดี

ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว ไม่ต้องลงทุ นเยอะ

ไม่ย ากด้วย ทั้งยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบัน

ที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ยังไงก็ต้องข ายได้

เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน

4. รับจ้างส่ง D e l i v e r y

ใครไม่ถนัดขายของ หรือทำอาหารขาย ก็สามารถรับจ้างขนส่งสินค้า

หรืออาหารเหล่านั้นแทนได้ ตอนนี้บริษัท D e l i v e r y

ก็ชักจะข าดแ ค ล น คน โอกาสค่อนข้างเปิดกว้าง

งานนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถจักรย านยนต์ และต้องไม่ลืมสิ่งที่จำเป็น

ป้องกันตัวเองขณะทำงาน สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อย ๆ

5. หาช่อ งทาง ข ายออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตอย่างนี้ การค้ าข ายนอกบ้าน ซบเซาคนไม่ค่อยออกจากบ้านมาช้อป

เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ควิ ด แต่หารู้ไม่ว่า คนส่วนใหญ่

ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไ ลน์ไง ฉะนั้น

การข ายของ อ อ นไ ลน์ก็นับ ว่าเป็นทางออกที่จะช่วย

ทำให้การค้ าข ายสามารถไปต่อได้ วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ น

ไม่ต้องมีหน้าร้าน แค่เรามีโ ซเชี ยลมีเดีย ใช้ให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้น

6. การทำคอ นเทนต์

นั่นก็ไม่ได้ย ากอะไร หากเราตั้งใจจริง เพราะจริงๆ แล้วการที่เราโพ ส

เรื่อ งร าว รูปวิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์

แล้วค อ นเ ท นต์แบบใด จึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้เรา

ฉะนั้นหาไอเดียดีๆ ในการสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์

เกี่ยวกับอะไร ให้มีคนสนใจ จงใช้โซเชี ยลให้เกิ ดประโยชน์นะ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …