10 ข้อนี้อย่ าหยุดทำ เป็นหญิงแม้อายุมาก ก็ไม่เป็นภาระใคร

แม้อายุมาก ก็ไม่เป็นภาระใคร เป็นหญิงอย่ าหยุดทำ 10 ข้อ นี้

1 : อย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหนก็ตาม จงรู้จักออม ทั้งซื้อพั นธบั ตรรั ฐบ าล ซื้อหุ้ น

ฝากธนาคาร หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆไม่จะมารอ

แต่พึ่งพาคนอื่น อย่ าลิมว่าเขาเองก็มีภาระเหมือนกันนะ

2 : อย่ าหยุด คบเพื่อนดีๆ

โดยเฉพ าะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้างได้พูด

คุยรำลึกความหลังคุยกันอย่ างมีความสุข เ พ ร า ะจะทำให้เราไม่พลา ด

ความประทับใจ กับความสุขเก่าๆ บางเรื่องไป

3 : อย่ าหยุด ฉลาด

อ่าน เขียน เรียนรู้ อยู่เรื่อยๆ คอยหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน โลกทุกวันนี้มันไปเร็ว

และความรู้ทำให้องอาจขึ้น

4 : อย่ าหยุดที่จะหาเงิน

จงให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินเข้ามา เ พ ร า ะหากว่าบานหนึ่งปิดก็ยัง

มีบานอื่นเปิดอยู่ ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้น

ไม่ดู ถู ก ตัวเอง

5 : อย่ าหยุดที่จะรัก

ในที่นี้ หมายถึงรักตัวเอง เ พ ร า ะหากเราไม่รักตัวเองแล้วจะให้ใครมารัก

เมื่อเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ เรื่อง และผลของการใส่ใจ

ตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา และทุก อ ริ ย บ ทด้วยล่ะ

6 : อย่ าหยุดที่จะสวย

จงสวยงาม ตามวัยของตน ใส่ใจตัวเองให้มาก อย่ าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม

เป็นของโบร าณหรือกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเชียว

7 : อย่ าหยุด ที่จะทำงาน

แล้วมาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้อง ของสามี คุณอย่ าเชื่อสามีมากไปเ พ ร า ะ

ชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่าไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวบางเรื่องก็สายไปแล้วล่ะ

8 : อย่ าหยุด..หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล

นั่นเ พ ร า ะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้ว เบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุข

มาจากข้างใน ที่เป็นความสุขอันแท้จริงของชีวิตคนเรา

9 : อย่ าหยุด ที่จะท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุข ที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้าง ส่วนที่เป็น ความรู้ใหม่ๆ

จากการได้พบเห็น ยังมากขึ้นด้วย ราวกับว่า หนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิต

10 : อย่ าหยุด กตัญญูรู้คุณคน

คนที่สำเร็จในชีวิตนั้น ส่วนมากแล้วเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเสมอและคนกตัญญู

รู้คุณคนนี่แหละ มักจะประสบความสำเร็จ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …