10 จุดอ่อนของคนไทย ที่ครัวปรับปรุงแก้ไข โดยเริ่มจากตัวเราก่อน

จากสถานการณ์วิฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น บวกกับมาเจอ โ ร ค ระ บ า ด ในปัจจุบันอีก ทำให้หลายฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทการท่องเที่ยว สถานที่คนแออัด ห้างร้าน โรงหนัง สนามมวย แหล่งค้าขา ยต่างๆมองไปแทบไม่มีคนเดิน

หรือแม้แต่กระทั่ง ประชาชนรากหญ้าหาเช้ากินค่ำ ไทยถูกพูดถึงเป็นอย่ างหนักหน่วงในกระแสโลกาวิวัฒน์ การก้าวเปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว

ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยชี้จุดอ่อนสำหรับคนไทยไว้ถึง 10 ข้อที่เราคนไท ยควรรู้และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อ

แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่า นแล้วพิจารณาอย่ างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือ กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเราเอง

 

1 :: การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ ข า ดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออก ขีอายไม่มั่นใจในตัวเอง

จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

2 :: มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 75 เปอร์เซ็น ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนัก

ที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนกับตัวเอง

3 :: ยังคงมีการอิจฉาตาร้อน

ในสังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจมีเงิน โดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้ว

ไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ า ยยิ่งกว่าผู้ ก่ อ การร้า ย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

4 :: ไม่จริงจังในความรับ ผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือ ทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่ างเคร่งครัด

เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5 :: การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น ที่อยู่ห่างไกลจะ ข า ดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเอง และ ชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6 :: การบังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามกฎหมาย

กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อน ไม่มีมาตรฐานบางครั้งเห็นผิ ดเป็นถู ก

7 :: เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็ กไท ยยัง ข า ด ความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขีโ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง

ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก

เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สังคม ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลต้องร่วมกัน ตระหนักและหาทางแก้ไข อย่ างจริงจังแล้ว

8 :: คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจกา รเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

9 :: ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยัง ข า ดทักษะ และทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่ างสิงคโปร์ไม่ได้

10 :: บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์

บ่อยครั้ง ที่ต้อง เ สี ย โอกาสอย่ างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …