10 พฤติกรรมของคนที่เก่งและฉลาด ที่กำลังแฝงอยู่ในบุคคลทั่วไป

1 : พวกเขากรั่นกรองความคิดอย่างรอบคอบแล้วก่อนตัดสินใจใดๆเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ว่าทุกๆการกระทำจะนำมาสู่ผลที่ตามมา

ฉะนั้น พวกเขาจะสร้างกระบวนการทางความคิดอย่างรอบคอบก่อน ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้น

อย่างจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร การตัดสินใจในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆ

จนได้รับผลสรุปที่ยอดเยี่ยมในที่สุด สิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้คือการคิดให้ถี่ถ้วน ทบทวน

ให้รอบคอบถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิด ดีที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งการสร้าง”

กระบวนการทางความคิด”ทั้งหมดนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วนั่นเอง

2 : พวกเขามักจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นส่วนใหญ่

พวกคนเก่งและฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องการที่จำเป็นจากตัวเขาเอง คำว่าพอเพียงตรงนี้จึงไม่ได้แปลว่า

จะต้องประหยัด หรือถึงขั้นกินอยู่อย่าง อั ต คั ด พวกเขาเหล่านี้มักมีหน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงินสูงกว่า

คนทั่วๆ ไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว แต่พวกเขารู้จักใช้ชีวิต

อยู่ท่ามกลางสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เขาได้คัดสรรมาได้เหมาะสมกับราคาแล้วซะมากกว่า

3 : พวกเขามักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่ากว่าเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะแยะมากมาย แต่เขาคือคนที่รู้ว่า

สิ่งของรอบตัวรวมไปถึง ท รั พ ย า ก ร ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร

จะทำอย่างไรให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นถูกรีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุด

หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากที่สุดได้อย่างไรด้วย ซึ่งมันคงจะดีมากทีเดียว

ถ้าเราเริ่มสังเกตและมองออกว่าของที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองและกับตัวเราได้มากขึ้น

4 : พวกเขาอาจไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินการใดๆสำเร็จเสมอไป

พวกคนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำธุรกิจ มักจะใช้เวลาดำเนินการอัน ย า ว นานและต่อเนื่อง

ซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งของธุรกิจที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า

ตลอดเส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับ ข้อข้างต้นว่าพวกเขาก็มีถูกมีผิด

และต้องเป็นคนที่เหมั่นเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

5 : พวกเขาคือมักจะมี ศั ต รู เป็นตัวของเขาเองเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักจะสร้างตัวตนทางความคิดอีกด้านหนึ่งของพวกเขาไว้ซึ่งกำหนดเอาเองว่า

เป็นศั ต รู ตัวฉกาจ บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง หรือบ้างก็เจตนาที่จะท้าทายตัวเอง

ให้คิดแตกต่างไปจากความคิดเดิมของตัวเขาเอง แต่ก็นั่นแหละที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว

ย้ำคิดย้ำทำจนหลุดจากความคิดเดิมๆ (ถ้าหลุดโลกมากๆบางคนอาจจะคุยถาม-ตอบกับตัวเอง)

แต่ในอีกทางหนึ่งนี่แหละที่ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน

6 : พวกเขามักจะชอบถูกห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ ด้วยกันเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักชอบถูกห้อมห้อมไปด้วยผู้คนที่เก่งๆ ซึ่งในสังคมรอบข้างจะมีส่วนสำคัญ

กับตัวเราไม่มากก็น้อย ฉะนั้น ถ้าหากคุณได้อยู่ในท่ามกลางของคนเก่งๆแล้ว นั่นก็จะสร้างโอกาส

และแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้หรือได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนเก่งๆด้วยกัน

ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือได้ทั้งแสดงออกและรับสิ่งใหม่เข้ามา พนักงานเก่งๆ จึงมักจะ อ ย า ก ทำงาน

ในบริษัทที่มีคนเก่งๆเพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขาให้กว้างมากขึ้นตามนั่นเอง

7 : พวกเขาไม่ได้รู้คำตอบไปซะทุกอย่างหรอก

พวกคนเก่งและฉลาด ไม่ได้ปราดเปรื่องในทุกๆเรืองเสมอไป และการที่จะมีใครสักคน

บอกว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่าง สังเกตได้เลยว่าคนนั้นจะมีอีโก้ และพร้อมจะโต้เถียงออกมา

ด้วยเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไร้ความชัดเจนซะส่วนใหญ่ บางทีสิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงตัว

ว่าคุณเป็นผู้รู้แจ้ง นั่นคือการแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบซะมากกว่า

8 : พวกเขามักจะไม่ตามกระแสจนเกินไป

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ต่อต้านการเห่อตามกระแสของเทรนด์หรือกระแสสังคมที่สุดขั้ว

ในหลายๆ ครั้งกระแสเหล่านั้น จะทำให้คนเราหลุดโฟกัสไปจากที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่าถ้าเรารู้ได้ว่า

อะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญมากที่สุด จริงอยู่การรับรู้กระแสเป็นเรื่องที่ดี

แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโยนตัวเราเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันถึงที่มาที่ไป เพราะหลายๆ ครั้ง

กระแสที่เกิดจากความคิดจากคนหมู่มากหรือการทำตามๆกันไป ก็อาจจะเป็นการเสียเวลา

และเสียความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อกระแสเหล่านั้นเปลี่ยนหรือจางหายไปจากความนิยมในสังคมนั่นเอง

9 : พวกเขามักกลับไปเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จริงๆก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหลายคนเคย ล้ ม เ ห ล ว ไม่ก็อาจถึงขั้น

ล้มละลายมีหนี้สินท่วมตัวกันมาก่อน แต่เหตุการณ์เหล่านั้น ได้ให้บทเรียนกับพวกเขา

บ้างได้กลับมานั่งตรึกตรองดูจนรู้ว่าจะต้องคิดและทำสิ่งใหม่อย่างไรในอนาคต

เพื่อแก้ไขหรือมองหาโอกาสที่ดีกว่าที่พวกเขาได้พบพานมา และเห็นแจ้ง

จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามเช่นกัน

10 : พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ดีเสมอ

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพวกคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียว

แต่พวกเขาสามารถจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการที่เขา

สามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่า ด้วยกระบวนการคิดของพวกเขาที่รอบคอบเป็นระบบระเบียบ

จนสามารถเข้าถึงหลักการและ บ ร ร ย า ย มันออกมาได้อย่างสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วๆ ไป

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …