10 สัญญาณบอกว่าเราสองคนไปต่อไม่ได้ เข้ากันไม่ได้อีกต่อไป

เมื่อความรักที่หอมหวานได้จืดจางไป ความเย็นชาต่าง ๆ ก็เข้ามาแทนที่เมื่อไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไป

เพราะเราอาจจะไม่ใช่คู่แท้ ของกันและกัน เมื่อถึงเวลาก็ต้อง จากกันไปอยู่ดี บางทีความรักก็เหมือนกับการ

ชดใช้กรรมร่วมกัน เพราะใช่ว่าคว ามรักนั้น จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางคู่แรกๆ ก็รักกันดี

แต่พอมีปัญหา ก็กลายเป็นไม่ถูกชะตากัน เพราะเมื่อถึงเวลาบางครั้งคนเราก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี ต่อให้รู้สึก

ว่าไม่อยากจาก แต่ถ้าความรู้สึกมันไม่ได้ ทุกอย่างมีแต่ทางตันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดี บางคู่ในช่วงเวลา

ที่ยังรักกันนั้น มักจะมีแต่ปัญหาแทน ที่จะมีความสุข แต่กลับมีแต่ความทุกข์ เรียกว่าเป็นความรัก ที่มีแต่กรรมร่วมกัน

เพราะฉะนั้นหากคนเราหมดเวรหมดกรรมต่อกัน สุดท้ายยังไงก็ต้องเลิกรากันไปอยู่ดี

1 : คบกันแต่ไม่รู้ใจกัน

เมื่อคนรักกัน 2 คนเราอาจจะใช้คำว่าคนรู้ใจ ก็ได้ดั่งสำน วนที่ว่า ‘มองหน้าก็รู้ใจ’ นั่นหมายถึงเรารักกัน คบหากันต้องเป็นคนที่พิเศษ

กว่าคนอื่นคือรู้จักรู้ใจกันในหลายๆเรื่อง ดังนั้นหากคบกันแล้ว แต่เขาหรือเราไม่รู้ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรชอบอะไร

นิสัยใจคอเป็นอย่างไรไม่เข้าใจกันปัญหาก็จะตามมาบ่งบอกถึงสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่แล้ว

2 : ไม่ให้เกียรติกัน

แน่นอนความรักเป็นเรื่องของคน 2 คนต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือคุณส มบัติที่สำคัญ ของคนรักกัน

มักจะทำกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ยาวนานแต่หากค นรักของคุณตอนนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยทั้งตัวเรา ครอบครัวเพื่อนฝูง

และคนรอบข้างเวล าทะเลาะเบาะแว้งอ้างอิงถึงบุพการีว่าเราเสียๆหายๆคิดว่าความสัมพันธ์นี้ ไม่น่ายืดฟันธง!

ทั้งนี้อย่าใช้แค่อารมณ์ตัดสินใ จต้องใช้ความรู้สึกประกอบกับเหตุผลหลายอย่างด้วย

3 : คุยกันไม่รู้เรื่อง

ความคิดไม่ตรงกันหากเป็นบางเรื่องที่คู่รักอาจไม่เข้ากันบ้า งก็คงยอมกันได้แต่ถ้าส่วนมากแล้ว พวกคุณไม่เข้าใจกันเลย

ความคิดเห็นแตกต่างกันแน่ นอนต้องนำพามาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งอารมณ์เข้ามาอยู่เหนือเหตุ ผลที่อยากเอาชนะนั่น

มันไม่ใช่สิ่งที่คนรักกันเขาทำกันหรอกว่ามั้ย ?

4 : คบกันแล้วต้องเสแสร้งเหมือนว่า เป็นอีกคน

ในแบบที่เขาชอบนั่นเ ขาอาจจะประทับใจ คุณจริงแต่คงเป็นความรัก ที่ไม่ระยะยาวแน่นอน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนอื่น

ได้ตลอดเวลา หรอกนะ การเป็นตัวของตัวเอง นี่ตะหาก คือสิ่งสำคัญทางที่ดี หากเกิดปัญหานี้ แนะนำให้ปรับตัวเข้าหากัน

คุณจะรู้สึกว่าการรักกัน ไม่จำเป็นต้องแสร้งทำเป็นแบบนั้น แบบนี้ รักกันอย่างที่ทั้ง 2 ฝ่ายเป็น น่าจะส่งผล ในระยะยาวได้ดีกว่า

5 : รู้สึกเครียดอึดอัดใจ

ว่ากันว่าคนสองคนจะรักจะชอบกันได้เคมีต้องตรงกันนั่นห มายถึงต้องมีบางอย่างที่ดึงดูซึ่งกันและกัน แต่เมื่อนานไป

รู้สึกได้ว่าเรา อึดอัดที่อยากจะพูดอยากจะบอกอะไร เขาไปแต่กลัวต้องทะเลาะกัน หรือผิดใจกันมีหล ายอย่าง

ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ จนกลายเป็นความเครียด และสุดท้ายควา มรักอาจจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ นั่นเอง

6 : คบกันแล้วมีชีวิตที่ไม่ดีมีแ ต่ดิ่งลง

คนเราเมื่อรักกันควรเป็น‘คู่สร้างคู่สม’มากกว่าการเป็น‘คู่กรร ม’จริงมั้ย หากคุณรู้สึกว่าความรักของคุณทำให้ชีวิตแย่ลง

มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเงิ นทองที่มีอยู่เริ่มหดหายไปซ้ำร้า ยเป็นหนี้กองโต ต้องหาเงินหมุนให้พ้นเดือน

เหตุอาจจะเกิดจากการไม่วางแผนการเงินให้ดีจนเราเองต้องเ ดือดร้อนไปด้วยหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ

7 : คุณหรือเธอรู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักร้อยเปอร์เซ็นต์

คนรัก กันแน่นอนการไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีรักการไว้ใจย่อมตามมาแ ม้ว่าอาจจะไม่ทั้งหมด แต่ต้องเป็นส่วนมาก

เพื่อหาทางออกร่วมกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่หา กเราเลือกที่จะบอกเพื่อนมากกว่าคนรักแสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจ

ในตัวคนรักม ากนักนั่นคงเพราะเขาต้องมีบางอย่างที่ทำให้เรายังไม่มั่นใจในตัวเขาทั้งหมด

8 : รู้สึกได้ว่าไลฟ์สไตล์

ราต่างกันมากเกินไป คนเราย่อมมีความชอบ ไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันบ้าง แต่แน่นอนไม่ทั้งหมด บางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง

อีกคนชอบเพลงสากลคิดง่าย ๆ ว่าแค่นั่งรถคันเดียวกัน ต้องแย่งเพลงกันฟังเสียแล้ว แล้วเรื่องอื่นๆ ล่ะ? จะเข้ากันได้มากแค่ไหน

คนจะรักกันได้ต้องเกิดจากความชอบไปในแนวทางเดียวกัน และแน่นอนเมื่อแรกคบคุณอาจจะทนได้เรื่องความต่าง

แต่นานไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น หรอกและมัน ก็เป็นเหตุผล ที่ทำให้คุณไปด้วยกันไม่ได้

9 : มองไม่เห็นอนาคตร่วมกัน

นอกจากชีวิตจะจมลงแล้วปัญหาอื่นๆก็ตามมาหรืออาจจะไม่ มีปัญหากันแต่ชีวิตย่ำอยู่กับที่จนบางครั้ง ก็ต้องกลับมา

นั่งทบทวนอีกค รั้งว่าเรื่องราวระหว่างเรา2คนจะเป็นไปในทิศทางใดหากฝ่ายชายยังไม่พร้อม ที่ะสร้างครอบครัว

โดยที่ฝ่ายหญิงเริ่มมองหาอนาคตแล้วหรือฝ่ายหญิงเองยังคงยึดติดกับสังคมแบบเดิมๆ อยู่ไม่พร้อมที่จะเก็บเงิน

หรือสร้างครอบครัวและนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหากเราไม่แก้ไขหรือตกลงกันสุดท้ายก็คงไปกันไม่ไหว

10 : รับรู้ได้เองโดยสัญช าตญาณ

โดยภาพรวมทั้งหมดแล้ว จากทุกข้อที่กล่าวมาตัวเราเอง รับรู้ได้ว่าเขาหรือเ ธอคือคนที่ไม่ใช่สำหรับเราจริงๆ จะฝืนคบกัน

ก็คงเสียเวลาเสียความรู้สึ กกันทั้ง2ฝ่ายแม้ว่าเหตุผลอาจจะไม่เกี่ยวกับมือที่ 3 แต่ด้วยที่คบมาสักระยะ

เรารับรู้ได้เองก็ควรต้องปล่อยมือและถอยออกไปจะดีกว่า

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …