10 สิ่งนี้ของคนแกร่งที่พวกเธอผ่านอะไรมาเยอะ เธอนั้นเก่งกว่าที่คุณคิด

1 : เธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือ ความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจการแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง

ล้วนชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง แกร่งมากแค่ไหน

2 : พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนักทำให้พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของเธอได้

ทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนักไม่ได้แปลว่าจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

อดหลับอดนอน แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาด

รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ และทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

3 : พวกเธอ ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอ

จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแบ่ งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

4 : หาเงินเก่ง บริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แล้วไ ส้ แ ห้ งหรอกนะ

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร ายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

ทั้งนี้ นำเงินไปลงทุ นเพื่อให้งอกเงย บางคน ทำงานประจำแล้ว ก็ยังทำธุรกิจเส ริม

ซื้ อ ข า ย ของ ออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้นไว้บ้าง

จงนำเงินไปลงทุ นแทนจะใช้เที่ยว ช้ อ ปปิ้ง สุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่า

5 : ไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ ได้ง่ายๆ

คนที่เก่ง สตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ เพราะเธอ

จะ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไรผู้หญิงก็ทำแบบนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่า ลูกน้องผู้ชาย

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6 : ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่าง

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

ทั้งยังเชื่อว่าหากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่ ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆ จะมาเองนะ

7 : พวกเธอมองว่า ทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง

จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเสมอ

และมีเป้าหมายระยะ ย า วรายวัน จนถึงรายปีว่าจะต้อง ทำอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค ไ ล น์ โทรศั พท์เม้ามอย

หรือนิ น ท า คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา

กับครอบครัว หรือทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้

8 : มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ

ให้พวกเขายอมรับให้ได้ บางทีอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย

พิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใคร ก็ต้องยอม ศิโรราบเป็นแน่แท้

9 : พวกเธอพัฒนา ความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

10 : ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นอย่างมาก ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหนแต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลา

แบ่ งให้กับงาน และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลเลย

ทั้งยังไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแต กแยก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

10 สิ่งที่คุณจะได้พบเจอ เมื่อคบกับผู้หญิงที่เพิ่งตัวเองเป็น

1. เธออาจจะมีเพื่อนน้อย และในบางมุมเธอ ก็อาจจะดูน่ากลัว … …