10 สิ่งนี้ของคนแกร่งที่พวกเธอผ่านอะไรมาเยอะ เธอนั้นเก่งกว่าที่คุณคิด

1 : เธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือ ความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจการแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง

ล้วนชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง แกร่งมากแค่ไหน

2 : พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนักทำให้พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของเธอได้

ทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนักไม่ได้แปลว่าจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

อดหลับอดนอน แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาด

รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ และทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

3 : พวกเธอ ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอ

จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแบ่ งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

4 : หาเงินเก่ง บริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แล้วไ ส้ แ ห้ งหรอกนะ

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร ายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

ทั้งนี้ นำเงินไปลงทุ นเพื่อให้งอกเงย บางคน ทำงานประจำแล้ว ก็ยังทำธุรกิจเส ริม

ซื้ อ ข า ย ของ ออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้นไว้บ้าง

จงนำเงินไปลงทุ นแทนจะใช้เที่ยว ช้ อ ปปิ้ง สุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่า

5 : ไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ ได้ง่ายๆ

คนที่เก่ง สตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ เพราะเธอ

จะ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไรผู้หญิงก็ทำแบบนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่า ลูกน้องผู้ชาย

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6 : ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่าง

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

ทั้งยังเชื่อว่าหากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่ ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆ จะมาเองนะ

7 : พวกเธอมองว่า ทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง

จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเสมอ

และมีเป้าหมายระยะ ย า วรายวัน จนถึงรายปีว่าจะต้อง ทำอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค ไ ล น์ โทรศั พท์เม้ามอย

หรือนิ น ท า คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา

กับครอบครัว หรือทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้

8 : มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ

ให้พวกเขายอมรับให้ได้ บางทีอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย

พิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใคร ก็ต้องยอม ศิโรราบเป็นแน่แท้

9 : พวกเธอพัฒนา ความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

10 : ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นอย่างมาก ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหนแต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลา

แบ่ งให้กับงาน และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลเลย

ทั้งยังไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแต กแยก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …