10 แนวคิดเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้คุณเดินก้าวข้ามการหลุดพ้นจากความจน

“ความจนจ๋าฉันลาก่อน” บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้นจากความจน

1 : เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

คนรวยมักคบกับคนรวย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ

เ ข า ส า มารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกันแต่คน

อย ากรวย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กันเ พ ร า ะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากเพิ่ม

รายได้ให้ตัวเอง

ล อ ง ไ ป ค ลุ กคลีกับคนที่มีรายได้มากกว่า จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคนที่

ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

2 : อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนรวยจะเป็นเจ้าของ

ธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ “ตำแหน่งงาน” พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย าก

รวยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่ คนรวยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วย

เขาสร้างรายได้ให้มากขึ้น

3 : ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวยและคนอย ากรวยแตกต่าง

กันคนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจ

แ ม้ จะ เ ป็นไปไม่ได้หรือาจหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุ

เ ป้ า หมายให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่าลอง

ถามตัวเองว่า คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะและที่สำคัญ

อย่ าลืมลงมือทำ เ พ ร า ะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่ความ “เพ้อฝัน”

4 : เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากบ้าง

ค น อ ย า กรวย มักชอบทำงานสบาย ๆ แต่คนรวยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหาก คือ

ความสุข การทำสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้

เราสร้างความร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออกจากเซฟโซนแล้วมองหาทุก

ค ว า ม เ ป็ น ไปได้ อาจจะต้องพบเจอกับความย ากลำบากแต่ถ้าคุณอย ากรวยก็ต้องกล้าที่จะ

เ ห นื่ อ ย ก ล้ า ที่ จะ ล้ ม เหลว เ พ ร า ะความล้มเหลวและความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่ง

ของความสำเร็จ

5 : อารมณ์ คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนรวยและคนอย ากรวย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์ แต่

คนรวยใช้เงินเ พ ร า ะเหตุผลการลงทุนคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เ พ ร า ะอารมณ์

เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจผิดซื้อแพง ขายถูก แทนที่จะซื้อถูก ขายแพงและบ่อยครั้ง

ที่อารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลวดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสม

จะดีกว่า

6 : สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

ค น อ ย า ก ร ว ยหลายคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนรวยนั้นต่างออกไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย าก

ร่ำ ร ว ย ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของ

มากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญ

กับการประหยัด, การเก็บออม และการลงทุนจะดีกว่า

ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินทรัพย์ต่างๆ ให้ความสนใจด้านการลงทุน และ

เริ่มสะสมหุ้นแทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่าเห็นผลแน่นอน

7 : กระจายงาน สร้างหนทางรวย

ก า ร ทำ ง า นหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้อง

ทำ ง า น ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียว แทบจะไม่ทำให้คุณรวยคุณไม่สามารถรวยได้

เพียงลำพัง คุณต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทำงานไปจนถึงการลงทุน

ยิ่ ง คุ ณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิต

ข อ ง คุ ณ เ อ งบันไดเหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ “ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ”ลองนำ

ไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะ

8 : จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวันๆ

ค น อ ย ากรวยหลายคน เปลี่ยนงานเ พ ร า ะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนรวยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่

แ ค่ เ รื่อ งเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงาน จะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรา

กลายเป็นคนรวยเช่น การเป็นพนักงานขาย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้าหรือเป็นพนักงานธนาคาร

เพื่อที่จะเข้าใจการเงินและบัญชีถ้าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณรวย

เราบอกได้เลยว่า “คนรวยจริง” กับคน “มีเงินเยอะ” นั้นแตกต่างกันมาก

9 : สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน “สินทรัพย์”

ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้หลายคนเลือกใช้ของเก่า ไม่ซื้อ

ของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่

รายจ่ายเพิ่มตาม นั่นคือคุณถังแตก

10 : เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงทุนสำคัญกว่า การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและ

ก าร ลงทุนหลายคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น คนรวยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่มถ้าอย าก

รวยจริงๆให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …