12 วิธีนี้ จะช่วยสอนลูกยังไงให้ได้ดี เมื่อเติบใหญ่ไปจะได้ไม่ลำบาก

12 ข้อ สอนลูกยังไงให้ได้ดี เมื่อเติบโตไปจะได้ไม่ลำบาก

เมื่อภร ร ย าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (เผิงลี่หยวน) ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่องคะแนนสอบเอ็นทรานซ์

คะ แ น นสอบของลูก ไม่ได้มีความสำคัญ เทียบเท่ากับการสอนให้ ลูกรู้จักสำนึกในบุ ญ คุณรู้จักเรียนรู้การ

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ลูกจะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองการที่จะให้ทรัพย์สินแก่ลูกหลาน

ทำไมไม่คิดจะสร้ า งลูกให้กลายเป็นทรัพย์สินล้ำค่าเล่านั่นคือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม ดังนั้น

การเก็บสะสมทรั พย์สินมหา ศ า ลให้กับลูกหลานไม่สามารถเทียบเท่า กับการให้ข้อคิดดีๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้

1 : ลูกรัก…ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหาร

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลป ร น นิบัติคนอื่น แต่เมื่อคราที่คนที่รักลูก ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก

ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้

2 : ลูกรัก…ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ ขั บรถ

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะตำแหน่งหน้าที่ เ พ ร า ะเช่นนี้แล้ว ลูกก็จะสามารถไปในทุกๆ

ที่ลูกอย า กไปทุกเวลา ไม่ต้องไปขอร้องใคร

3 : ลูกรัก…ลูกจะต้องเข้าเรียนมหาวิทย าลัย

และ ต้องเป็นมหาวิทย าลัยที่ได้มาตรฐาน นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐ า นะการศึกษา

ในชีวิตคนเรา จำเป็นต้องผ่าน ประสบการณ์ในมหาวิทย าลัยสัก 3-4 ปี ซึ่งเป็นชีวิตที่

ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ การอบรมบ่ม เพาะให้มีสติปัญญา ความนึกคิดและ

การใช้เหตุผล

4 : ลูกรัก…ลูกรู้หรือไม่ ฝากร อ ยเท้าไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุข หากเดินไปได้ไม่ไกล ให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไป

5 : ลูกรัก…หากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ม ส่วนอีกถ้วยหนึ่ง ใช้ทำความสะอาดใบหน้า และชุดชั้นในของลูก

6 : ลูกรัก…หากฟ้าถ ล่ ม ท ล า ยลงมา

ก็ไม่ต้องร้องไห้ และไม่ต้องบ่นว่าอะไร เ พ ร า ะไม่อย่ า ง นั้นจะทำให้คนที่รักลูกยิ่งเ จ็ บ

ปวดใจ ส่วนคนที่เกลียดลูกจะยิ่งได้ใจ

7 : ลูกรัก…ต่อให้ต้องกินข้าวคลุกซีอิ๊วขาว

ก็ต้องปูผ้าปูโต๊ะที่สะอาด และนั่งลงไปอย่ า งสง่างาม ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่ า ง ใส่ใจในคุณภาพ

8 : ลูกรัก…เมื่อไปยังสถานที่ไกลๆ

จำไว้ว่า….…นอกจากจะต้องนำกล้องถ่ า ยรูปไปแล้ว ก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วยวิว

ทิวทัศน์นั้นเหมือนกัน แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้น ไม่สา ม ารถกลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีก

9 : ลูกรัก…ลูกจะต้องมีพื้นที่ เป็นของตนเอง

ต่อให้มีแค่ 5 ตารางเมตรก็ตาม เ พ ร า ะตอนที่ลูกทะเ ล าะกับคนรักและฉุ นโก ร ธเดินออกมา

ก็ไม่ถึงกลับร่อน เ ร่ไปตามถนน พบเจอกับคนไม่ดี สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อตอนที่ลูก

ใจร้ อ นก็จะมีสถานที่ ที่ ทำให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ในมุมนั้น

10 : ลูกรัก…เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้

เมื่อโตขึ้นจะต้อง มีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิต ที่เจริญก้าวหน้าอย่ า งมีคุณภาพ

11 : ลูกรัก…ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ก็จงเป็นคนดีมีเมตตา

โปรดจำไว้ว่า การมีจิตใจดี ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับ ความคุ้มครองดูแลอย่ า งดีที่สุด

จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

12 : ลูกรัก…รอยยิ้ม ความสง่างาม ความมั่นใจ

นั้นเป็นท รั พ ย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากมีสิ่งเหล่านี้ ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ า ง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …