12 สิ่งคนที่จิตใจเข้มแข็งกว่าคนอื่น ฝึกปฏิบัติทุกวันกับตัวเอง

1 : ก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นใจ

พวกเขาไม่เสี ยเวลา คิดวกไป วนมา กับสิ่งที่เกิ ด ทำไมต้องเกิ ดกับเรา หรือรู้สึกผิ ดเสี ยใจมาก

จนไม่เป็นอันทำอะไร แต่เขาแค่เผชิญความจริง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นใจและมีสติ

2 : พวกเขาคิดทบทวนเสมอ

ในทุกๆ วัน พวกเขาคิดว่าวันนี้ได้ทำอะไรมาบ้าง วันนี้ทำอะไรสำเร็จบ้าง แล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรค จะสามารถข้ามผ่านได้อย่ างไร

3 : พวกเขามีความสุขกับการได้อยู่คนเดียว

การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแ ย่ เลย มันเป็นการดีด้วยซ้ำที่คุณจะมีเวลารู้จักตัวเองมากขึ้น เป็นวิถีที่คนเข้มแข็งมักปฎิบัติกัน

4 : เขาเชื่อมั่น

ไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น เขามีความหวังและเชื่อมั่นในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง พวกเขาไม่เคยหมดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น

เมื่อความเชื่อเป็นตัวกำหนดทั ศนคติ การกระทำและพฤติก ร ร มทุกอย่ างจึงเป็นไปตามความคิดของเรา

แล้วมันเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆ ปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม

5 : ยอมรับอดีต

ยอมรับความผิ ด พล าดในอดีตเป็นบทเรียน ตั้งสติ และพวกเขาจะแก้ไข ทำให้ทุกอย่ างดีให้ขึ้น

ไม่ทำอะไรที่ซ้ำเดิม พวกเขากล้าตัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตพวกเขาแ ย่ ลง แม้แต่ความสัมพันธ์ที่ผูกพันมานานก็ตาม

6 : มีความสุขในทุกๆ สถานการณ์

ไม่ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้น พวกเขายังคงยิ้มได้ และไม่ยอม สู ญ เ สี ย เวลากับเรื่องที่พวกเขาควบคุมไม่ได้

7 : อยู่กับปัจจุบัน

จะไม่จมปลักอยู่กับอดีต ไม่โท ษใครๆ ไม่โท ษตัวเอง และพร้อมที่จะให้อภั ยตัวเองในการเริ่มต้มใหม่ พวกเขาใช้

พลังงานทั้งหมดอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยไม่ได้สนใจอดีตและไม่พะวงมากถึงอนาคต

ถ้าทำปัจจุบันเต็มที่แล้ว ทุกสิ่งอย่างในอนาคตก็จะดีตาม

8 : พวกเขายินดีกับผู้อื่น

บ่อยครั้งที่พวกเขายินดีกับการประสบความสำเร็จของคนอื่น พวกเขาไม่คิดอิจฉ าใครหรอก

การยินดีจากใจด้วยความจริงใจจะทำให้ได้กัลย ามิ ตรและพารท์เนอร์ดีๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

9 : พร้อมที่จะเสี่ ยง

เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และยินดีที่จะแบกรับความเสี่ ยงกับเรื่องใหม่ๆ โดยที่พวกเขาคิดทุกครั้งก่อนทำเสมอ

แม้ว่าพร้อมที่จะเสี่ ยง แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นต้องไตร่ตรองอย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ

10 : ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

พวกเขาไม่ยอมให้สิ่งที่เกิ ดขึ้นทำให้ชีวิตเขา แ ย่ แน่นอน พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ และยินดี

กับสิ่งที่เกิ ดขึ้น เขามีความคิดใหม่ๆ เสมอ ว่านี่เป็นโอกาสของชีวิตที่พวกเขาต้องผ่านมันไปให้ได้

11 : ยอมรับในความ ล้ ม เ ห ล ว

เขาจะไม่ยอมแ พ้ ในโช คชะตา หลังจากที่พวกเขาล้ ม ลง พวกเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นในวันต่อไป

เขารู้ว่าอะไรคือบทเรียน อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาล้ มลง และจะแก้ไขอย่ างไรบ้าง

12 : เป็นคนที่ตรงไปตรงมา

เขารู้จักความยุติ ธร ร ม เป็นคนแ ฟร์ๆในทุกเรื่องเสมอ เมื่อมีอะไรไม่สบายใจพวกเขาก็พูดออกมาตรงๆ ไม่ใช่ไปตัดพ้อทีหลัง

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …