3 สิ่งที่เราต้องทำ เพื่อจะเอาชนะคนขี้อิจฉา โดยที่เราไม่ต้องแก้แค้นกลับ

บทความนี้ เป็นเรื่องจริงที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเผชิญกับเห ตุการณ์เหล่านี้ ในปัญหาการโดนอิจฉา การโดนกล่าวร้า ย

นินทาในเรื่องต่างๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร อย ากให้ทุกคนได้ลองอ่ า นบทความนี้ดูนะคะ

คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัว ไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”เพราะอธิบายยังไง

คนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้างๆ คูๆ จะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะจุดประสงค์ของเขา

ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง” แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณแย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้นมาอีกหน่อย

(คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำร้ า ยคนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น) การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้

จึงไม่มีวันจบแต่การไปโต้เถี ยง…จะทำลาย “ความสงบใจ” ของคุณเอง …ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา

“ยอมไม่ได้”เพราะเสียประชากรดีๆ …ให้กับฝ่ายอธรรม ไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ”

คนเหล่านี้วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1 : ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “นรกในใจ” กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก”

ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าคุณลดความสุขแล ะสงบใจของคุณ

มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ แปลว่า เขาชนะ (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้! ) หมายความว่าเรามีหน้าที่

แค่ดูแล “จิตใจ” ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100%ไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังว ลอย่ าลดความสุขตัวเอง

(เพราะ…การมีความทุกข์เพิ่ม = นรกในใจ) ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้นเหมือนมี

“เกราะกำบัง” น้ำลายย าพิ ษของคนอื่นคนที่อิจฉา เกลียดชังคุณ จะ “ยิ่งปี๊ด”เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้

คือ เห็นคุณมีความสุขมีคำกล่าวว่า “การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”ผมเห็นด้วย

เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น.. คนขี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น

เหมือนตกนรกทั้งเป็นน่าสงสารมากแต่เรื่องที่เค้าจะ “สะใจ” คือ การเห็นคุณมีความทุกข์ ร้อนใจ (ตกนรกในใจ)

2 : อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉา คิดร้ า ย เกลียดชังคนอื่น…ก็เห มือน “ตกนรกทั้งเป็น” อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล

นั่นแหละ คือ นรก (เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” …นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด) การอิจฉา เกลียดชังคนอื่น

จึงเป็น “การทำโทษ” คนๆ นั้น อยู่แล้วก ร ร มเห็นทันตา! อย่ าไปคิดแก้แค้น เขา ให้ “กฎแห่งก ร ร ม” จัดการ

ดีที่สุดเพราะถ้าคุณตอบโต้ในทางร้ า ย…มันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วย

3 : ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเอง การไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “สิ่งบ่อนทำร้าย” ใจคุณ

ไม่ได้หมายความว่าคุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรอ งอย่ างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ าง

คือ..

1. มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุกข์ไปกับคนคิดร้ า ยด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง …เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป..

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนคว บคุมทั้งหมด 100% เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเอง

อย่ าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่า คุณ ในวิธีการต่ำๆ แบบนั้น

ตัวเราเองต้องเป็น “ประชากรคนคิดบวก”ไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับเราเป็นกำลังใจให้

สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …