3 สิ่งหากมีมันไว้ จะทำให้คุณไม่มีวันจน รวยทั้งความสุขและมีเงินใช้ไม่ลำบาก

ทุกคนมีเป้าหมาย ในชีวิต และเป้าหมายของผู้คนส่วนมากมันคืออย ากจะร วย

และความรวยไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของเงินเท่านั้น แต่หมายถึง ร วยอย่างมีความสุข

แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้าน มากมายอะไรขนาดนั้น แต่ทั้งนี้ความปรารถนา

ของทุกๆ คน ก็ อ ย ากจะมั่นคงทางการเงินไง แต่ทีนี้จะทำอย่ างไรล่ะ

จึงจะรวยทั้งเงินและความสุขฉะนั้น ในวันนี้เรา มี 3 ข้อ มีไว้คุณจะมี

ทั้งความสุขและเงินใช้ไม่ลำบาก

1. การประหยั ดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

คือต้องเริ่มจากการ ที่คุณประหยัด และรู้จักคุณค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก่อนนะ

เพราะการประหยัดนั้น ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายเหมือนคนอดอยาก

แต่ว่ามันหมายถึง การใช้จ่าย กับสิ่งที่จำเป็น หรือสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

และเราควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้ านั้นล ดราคาหรือเลือกซื้อสินค้า

ที่มีราค าถูกทดแทน สิ่งเหล่านี้นี่แหละก็จะทำให้คุณ สามารถมีเงินเหลือเก็บได้

ในแต่ละเดือน สังเกตดูสิว่า สินค้ าที่เหมือนๆ กัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เพราะอะไรกัน

ราค าจึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง แหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันเท่านั้น

มันต่างกันแค่ยี่ห้ อสินค้ าที่เจ้าของสินค้ าเขาทำการเพิ่มมู ลค่าให้กับสินค้า

จนมีราค าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคหรือ พวกเราจะต้องสังเกตดู ว่าสินค้าบางตัวหากเลือกซื้อ

จากยี่ห้ออื่น ที่ใกล้เคียงกันเหมือนๆ กันมันจะทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายไปได้

ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เราต้องเริ่มประหยัดให้ได้แล้ว

2. หาร ายได้เสริม เพราะไม่ควรมีร ายได้ทางเดียว

เพราะคุณมีงานอดิเรก หรืออะไรที่ชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ล่ะ ถ้าคุณมีล่ะก็

นำสิ่งที่คุณถนัด นำมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริม เช่นถ้าคุณชื่นชอบ การทำขนม

ลองทำขนมในวันที่ว่างๆ ดูสิ และไปข ายในที่ทำงานหรือตามร้ านค้า

เพื่อสร้างร ายได้เล็กๆ บางคนใช้ความสามารถ ในการทำขนมข ายจนวันหนึ่ง

ต้องออกจากงานก็ได้ เพราะมีออเดอร์มากมาย ดังนั้น คุณต้องถามตัวเองแล้วว่า

ชื่นชอบอะไรและสิ่งนั้นๆ สามารถที่จะนำไปต่อยอดอะไรได้ไหม มันทำให้เกิดร ายได้ไหม

3. การออมเงิน ที่มากกกว่าการใช้จ่าย

นอกจากการ ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันได้แล้ว สิ่งต่อมาคือ การออมนี่แหละ

ที่จะช่วยให้เงินประหยัดมากขึ้น และเหลือเก็บด้วย และเงินออมนั้นนั่นแหละ

มันจะออกผลการออมเป็น การออมจากร ายได้ประจำแบบเท่าๆ กันทุกเดือน

เช่นหั ก 10 ถึง20 % จากร ายได้ต่อเดือน ทีนี้ก็นำเงินออมบางส่วนไปต่อยอด

ให้เกิดดอกโดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือไปลงทุ นต่อในหุ้ น

ซึ่งการลงทุ นนั้นในการกองทุ นรวม มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ น ได้รับผลตอบแทน

ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น เพราะเสี่ ยงที่ตํ่ากว่าการนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม

ทั้งนี้มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ นบริหารการเงินได้ง่ายมากขึ้น เพราะธนาคารจะนำเงินของเรา

ไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่มีศักยภาพที่ดี และมีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ร ายได้

จากกองทุ นรวมจะมากน้อย ก็แปรผันตามเงินทุ นที่ลงทุนด้วย และก็ขึ้น

อยู่กับทิศทาง ของตลาดหุ้ นเวลานั้นๆ ด้วย ผู้ลงทุนจึงควรเลือก ช่วงเวลาที่เหมาะสม

สำหรับการซื้ อกองทุ นรวม โดยหลักการเลือกซื้ อก็คือ ช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นขาลง

เพราะจะทำให้เราซื้ อได้ในร าคาที่ถูก

3 ข้อเหล่านี้ ที่กล่าวมา..ก็จะพูดถึงเรื่อง ของการออมเป็นหลักเสมอ แต่การที่

คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้อ ที่กล่าวมาตรงๆ หรอกนะ แต่คุณต้องเริ่ม

จากความตั้งใจที่จริงจังของคุณ 3 ข้อนี้ทำให้ได้ เริ่มต้นจากการมีวินัย

และเป้าหมายที่ชัดเจนจึ เงินและความสุขที่ได้ มันจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …