3 เทคนิคในการผ่อนบ้าน ให้ราคาไม่บานปลาย ดอกเบี้ยซื้อบ้านได้อีกหลัง

บ้านนั้นเป็นที่สิ่งที่หลายๆ คนต้องการที่จะมี เพราะการมีบ้าน มีรถนั้น มันทำให้ชีวิตเรา

ดูมั่นคงมากขึ้น แต่บ้านนั้น มีราคาที่สูงส่วน มากจะซื้ อแต่เป็นการผ่ อ นบ้าน

ซึ่งกว่าจะผ่ อ นหมดก็ใช้เวลานานพอสมควร สำหรับคน มีบ้าน การผ่ อ นจ่ายชำระค่างวด

ของบ้านซักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะบ้านหนึ่งหลังอาจต้องใช้ระยะเวลา

ในการผ่ อ นจ่ายชำระเป็น 30-40 ปีทีเดียว และถ้าหากลองคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย

ของการผ่ อ นบ้านนั้น บางคนแทบจะลมจับได้เลย เพราะบางกรณีดอกเบี้ยของบ้านสูง

ถึงขนาดซื้อบ้านได้อีกหลังด้วยซ้ำไป โดยหากไม่ได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้าน

และคำนวณอัตราดอกเบี้ย MRR 7เปอร์เซน ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ไม่รวมกับโปรโมชั่นจากสถาบันการเ งิ น หรือธนาคารที่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ในช่วง 3-5 ปีแรก ไม่โปะจ่ายชำระห นี้ โดยประมาณร า ค าคร่าวๆ ตัวอย่างเช่น

บ้านราคาหลังละ 1,000,000 บาท จะมี ด อ กเบี้ยสูงถึง 1,390,000 บาททีเดียว

โดย 3 เทคนิคในการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว เพื่อจะได้ปลดภาระหนี้สินเร็ว ยิ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่

อย่างหนี้ผ่ อ นบ้านนั้น หากจ่ายผ่ อ นชำระคืนได้เร็ว จะทำให้สบายใจ ไม่ต้องเป็นหนี้

และยังเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตนเองได้

“3 เทคนิคผ่อนบ้านหมดเร็ว ทำได้ง่ายๆ ดังนี้”

 

1. รีไฟแนนซ์บ้าน ทางออ กของการผ่ อ นบ้านหมดเร็ว

รีไฟแนนซ์คือ การที่ไปขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นเพื่อมาปิดหนี้กับธนาคารเดิมที่เคยขอสินเชื่อบ้านไว้

ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า มักนิยมทำกัน มาก เพราะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่

จะมี ด อ กเ บี้ ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก แต่ทั้งนี้ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้าน ควรตรวจสอบดูร า ยละเอียด

ของสัญญาสินเชื่อบ้านจากธนาคารเดิมให้เรียบร้อยดีเ สี ยก่อน เพราะส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์บ้าน

จะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่านอายุสัญญาไปแล้ว 3 ปี รวมถึงข้ อ กำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของสัญญากู้ยืมด้วย

เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าปรับจุกจิกที่ไม่จำเป็นนั่นเอง

2. ช่วงเวลาดอก เบี้ย ต่ำให้รีบจ่ายเพิ่ม

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่มักจะมีโปรโมชั่นด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก ดังนั้น การโปะหนี้จ่ายเท่าตัว

ของยอดชำระในแต่ละงวดอาจเป็นเรื่องที่หนักเกินไป แต่ถ้าหากหมั่นจ่ายโปะห นี้ในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำ

จะยิ่งทำให้ห นี้หมดเร็วขึ้น เพราะอัตราด อ กเบี้ยผ่ อ นบ้าน มักจะมีเรทอัตราด อ กเบี้ยขึ้นตาม MRR

โดยของแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราแตกต่างกันไป ดังนั้น ช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำให้รีบหมั่นโปะชำระหนี้

ให้ได้มากที่สุด เพราะเ งิ นต้นก็จะได้ล ดลงต ามไปด้วย

3. โปะอีกเท่าตัว ล ดระยะเวลาการเป็นห นี้

โดยปกติแล้ว เมื่อครบกำหนดจ่ายชำระค่าบ้านให้เราจ่ายมากกว่ายอ ดแจ้งชำระหนี้อีกเท่าตัว

หากมีกำลังท รั พ ย์มากพอ ยกตัวอ ย่ า งเช่น ยอ ดจ่ายชำระอยู่ที่ 12,000 บาท ให้เราจ่ายทบ

อีกเท่าหนึ่งเป็น 24,000 บ า ท ซึ่งเป็นเ ท ค นิ คง่ายๆ ที่จะทำให้การจ่ายชำระหนี้หมดเร็วกว่าเดิม

หลายเท่าตัว จากปกติต้องผ่ อ นจ่ายชำระคืน 30 ปี อาจหล า ยแค่เพียง 9-10 ปี ก็หมดหนี้ได้แล้วด้วย

แต่ถ้าหากรู้สึกเป็นภาระทางการเ งิ น หรือ กดดันตัวเองมากเกินไป อาจโปะเพิ่มมากกว่าจำนวนของ

ยอดชำระ 10เปอร์เซน – 20เปอร์เซน ก็ได้เช่นกัน เพราะการโปะจ่ายชำระคืนในบางส่วนจะยิ่งทำให้

ร่นระยะเวลาการผ่ อ นชำระห นี้ได้เช่นกันด้วย สิ่งสำคัญในการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็วนั้น คือ ต้องมีระเบียบวินัย

ในการผ่อนจ่ายชำระคืน แม้ว่าจะไม่สามารถโปะห นี้ได้ แต่การจ่ายคืนตรงต่อเวลาเป็นเหมือนการสร้างเครดิต

ทางการเงินที่ดีให้กับตนเอง และธนาคารเองก็จะเ ล็ งเห็นในจุดนี้ โดยหากมีประวัติทางการเ งินที่ดี

อาจสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องของปรับล ดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการยื่นขอทำ

ธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …