4 สิ่งการดำเนินชีวิต ที่มีทั้งเงินและความสุขไปด้วยกัน ไม่มีจนแน่นอน

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี

ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้

เป้าหมายของผู้คนส่วนมาก คืออย ากจะรวย ความร วยไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงรวย ในความสุขด้วย

ฉะนั้น เรามี 3 ข้อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

1. รู้จักวางแผนในชีวิตและรับผิดชอบต่อหน้าที่

อันดับแรกเราต้องรู้จักตัวเองก่อน “หน้าที่” เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องมีและต้องรับผิดชอบ จงจัดการทุกอย่างและวางแผนไว้

ให้เป็นระเบียบ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีความสุข หากถึงเวลาจ่ายบิล แล้วเงินไม่พอ หรือแม้แต่เงินหมดก่อนสิ้นเดือน

2. รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้น มันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่าง

คนอดอยากอย่างคนไม่มีกิน แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังรอได้หรือไม่เลือกซื้ อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทน

สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดราค าถึงต่างกัน ทั้งที่แหล่งวัตถุดิบเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อ

ที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับของของเขา นอกจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว การประหยัดในส่วนอื่นๆ

ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้าก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้ด้วยตัวเอง

3. รู้จักเก็บออมในรายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดรายจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือการออมที่จะช่วยให้เงิน ที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออกผลมากขึ้น

การออมมีวิธีการอย่ างไร ที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล เช่น หัก 10-20 % จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอดให้เกิดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือการนำเงินออม ไปลงทุ นต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุน

ในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนนั้น ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น แล้วการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาค ารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุนหุ้น ที่ศักยภาพดี

มีความเสี่ ยงน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อย มันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุนลงไป หลักการเลือกซื้อ

คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลงที่เป็นแบบนี้ เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราค าที่ถูกกว่าราคาตลาด

4. หารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงานให้เป็นร ายได้เสริม

เช่น คุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้ านค้า เพื่อวางข าย เป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

ฉะนั้น คุณควรถามตัวเองได้แล้ว ว่าชื่นชอบอะไร แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่อยอด

ให้เกิด รายได้ในอนาคตได้

จาก 4 ข้อที่กล่าวมา… คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ถึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวยทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …